משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שעות שבת

לא פעם מתעוררת מחלוקת בין העובד למעסיק בדבר הזכאות לגמול עבודה ביום המנוחה השבועי, וזאת מאחר שאין זה ברור אלו שעות עבודה נחשבות לשעות שבת, המזכות בגמול. מהן שעות העבודה המזכות בגמול? ומהו הגמול שיש לשלם לעובד עבור שעות שבת?

 סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 קובע כי עובד המועסק ביום המנוחה השבועי או ביום חג, זכאי לתוספת שכר בשווי של לפחות 50% משכרו הרגיל. עבור מרבית הציבור, שהנו בן הדת היהודית, יום המנוחה השבועי הוא יום שבת, אולם עובדים בני דתות אחרות, רשאים לבחור יום מנוחה אחר, על פי דתם.

  מהן שעות שבת?

שעות שבת הנן מכניסת השבת, בעת שקיעת השמש בערב שישי ועד יציאת השבת, בצאת הכוכבים בערב של יום שבת. על כן, בשונה מהדעה הרווחת בקרב עובדים רבים, עבודה במוצאי השבת, אינה מזכה בגמול. החריג לכלל זה הוא אם טרם לתחילת העבודה, לא קדמה הפסקה רצופה של 36 שעות. במקרה שכזה, העבודה במוצ"ש תיחשב כעבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לתוספת שכר.

 
 ר' ע"פ 1002/02 מדינת ישראל נ' עיוב יעקוביאן [פורסם בנבו] פד"ע לח 363; הנדימן-עשה זאת בעצמך נ' משרד העבודה והרווחה  [פורסם בנבו] פד"ע לח 262.

 חישוב הגמול

כאמור בפתח הדברים, עובד המועסק בשעות המנוחה השבועית, יהיה זכאי לתוספת שכר של לפחות 50% משכרו הרגיל. לדוגמא, אם שכרו של עובד הוא 40 ₪ לשעה, על כל שעת עבודה בשבת, יקבל העובד 60 ₪ לשעה (50% מ40 = 20). מה בדבר עובד חודשי המקבל שכר על בסיס קבוע ולא על פי שעות עבודה בפועל? עובדים אלו זכאים לקבל מנוחה של שעה וחצי בעבור כל שעת עבודה בשבת וזאת ללא פגיעה בשכרם החודשי הקבוע. מה לגבי עבודה בשעות נוספות בשבת? זו מזכה את העובד, בנוסף לגמול השבת, בגמול השעות הנוספות, המחושב על פי שכרו הרגיל של העובד.

 

 ומה בדבר עובדים זרים? האם הם זכאים לתוספת שכר ביום המנוחה השבועי?

עובד זר המועסק בתחום הסיעוד אינו זכאי לגמול הנ"ל, אלא הוא זכאי לפיצוי בשווי יום עבודה, מעבר לשכרו הרגיל. יתר העובדים הזרים אשר אינם עובדי סיעוד, זכאים לתשלום גמול שעות שבת כמו יתר העובדים בישראל. 

 

 גמול גלובאלי לעובד

חשוב לדעת כי למעסיק עומדת האפשרות לשלם לעובד גמול גלובאלי עבור שעות עבודה בשבת ובחג וכן עבור שעות נוספות. אולם יש להפריד בתלוש השכר בין שכר הבסיס לבין הגמול הגלובאלי. כמו כן, התוספת שנקבעה בהסכם העבודה, צריכה לשקף באופן הוגן את שעות העבודה.

 עובדים שימו לב – אם עבדתם מספר שעות בשבת, בחג ו/או שעות נוספות באופן שאינו תואם את גובה הגמול הגלובאלי שהנכם מקבלים, תוכלו לדרוש את ההפרש מן המעסיק. אם בכל זאת אינכם מקבלים גמול זה, תוכלו לפנות לעורך דין דיני עבודה תל אביב לטיפול בעניין. במצב כזה יש לפנות לעורך דין אשר אביטן שעסק במקרים דומים בדיני שעות עבודה בשבת. 

 

 יום מנוחה חלופי

בישראל שבוע העבודה המקסימאלי הוא של שישה ימי עבודה ועל כן, בנוסף לתוספת השכר לה זכאי עובד המועסק בשבת, זכאי הוא גם ליום מנוחה חלופי. יובהר כי יום זה אינו יורד ממכסת ימי החופשה של העובד.

 מעסיקים – שימו לב: אין להחליף את יום המנוחה בפיצוי כספי, אלא יש לאפשר לעובד לצאת לחופש ביום הזה. איסור זה מטרתו לשמור על רווחת העובד מתוך ההנחה כי עובד זקוק ליום מנוחה, בכדי לשוב לעבודתו ברצון ובכוחות מחודשים.

 

 סעדים

עובד אשר לא שולם לו גמול שבת ו/או גמול שעות נוספות בשבת, רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק, בבית הדין לעבודה, בגין הלנת שכר ולדרוש את שכרו בתוספת פיצויי הלנה. כמו כן, רשאי העובד להגיש תלונה על המעסיק בגין הפרה זו, אל  משרד הכלכלה.

 
לסיכום, מן האמור עולה כי שעות שבת הן מרגע כניסת השבת, בעת שקיעת השמש, ועד צאת הכוכבים בערב שבת. לפיכך עבודה במוצאי שבת אינה מזכה בגמול. כמו כן, עובד זכאי לתוספת בשיעור של לפחות 50% משכרו הרגיל עבור שעות שעבד בשבת. בנוסף בפני המעסיק עומדת אפשרות לשלם לעובד שכר גלובאלי אשר משקף תשלום גלובאלי עבור שעות עבודה בשבת ובלבד שרכיב זה הינו מופרד, מובחן ומשקף באופן סביר והגון את השעות שבהם העובד נדרש לעבוד בשבת.  
"גמול על עבודה בשבת"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים