משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שעות נוספות

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, עובד המועסק מעל מכסת השעות של יום עבודה מלא (מעל 8 שעות) או שבוע עבודה מלא (מעל 43 שעות) זכאי לתוספת שכר המכונה גמול שעות נוספות. מדובר בשכר עבודה לכל דבר, אשר יש לשלמו עד ה-10 בכל חודש. אי-תשלום שעות נוספות, מקנה לעובד עילת תביעה בגין הלנת שכר.

עבודה בשעות נוספות

נהוג לחשוב כי תשלום שעות נוספות ניתן על בסיס חודשי, כאשר בפועל, החישוב נעשה ברמה היומית או השבועית. במבט יומי, עובד זכאי לקבל תשלום שעות נוספות, לאחר 8 שעות עבודה, כאשר בחישוב השעות, אין מחשיבים את זמן ההפסקה (עובד זכאי ל-45 דקות הפסקה ביום עבודה של 6 שעות ומעלה). במבט שבועי, עובד יהיה זכאי לקבל תשלום שעות נוספות, אם עבד יותר מ-43 שעות בשבוע. לכלל זה יש חריגים שונים כגון אם חל על העובד הסכם קיבוצי הקובע מסגרת שעות אחרת, או כאשר מדובר על עבודת לילה: משמרת אשר לפחות שעתיים ממנה הן בין 22:00 בלילה ל6:00 בבוקר, אז יום עבודה רגיל הוא 7 שעות והעובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות, החל מהשעה השמינית.

לעניין זה חשוב להדגיש כי עובד יכול לקבל תשלום שעות נוספות על פי חישוב יומי או שבועי אך לא ניתן לקבל גמול כפול. כלומר, שעת עבודה שעונה להגדרה של שעה נוספת הן בחישוב היומי והן בחישוב השבועי, לא תתוגמל פעמיים.

תשלום שעות נוספות

מהי תוספת השכר לה זכאי העובד בגין עבודה בשעות נוספות? בגין השעתיים הראשונות, יקבל העובד תוספת שכר של 25% משכרו הרגיל ומעבר לכך, החל מהשעה השלישית, תוספת של 50% משכרו הרגיל. עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, מזכה את העובד בתוספת שכר כפולה: גמול מיוחד עבור עבודה ביום המנוחה השבועי/בחג וכן תשלום שעות נוספות. כך יוצא כי עבור השעתיים הראשונות של עבודה בשעות נוספות, יקבל העובד תוספת שכר של 75% משכרו הרגיל ולאחר מכן, מהשעה השלישית ואילך, תוספת שכר של 100%.  

Alternate Text מעסיק שים לב: החוק מאפשר לך לשלם לעובד תשלום שעות נוספות גלובאלי, אולם עליך להקפיד להפריד בין שכר הבסיס לבין גמול שעות נוספות. עובד שים לב: אם עבדת סך של שעות נוספות הגבוה מהגמול המשולם לך, אתה זכאי לגמול עבור שעות אלו, בנוסף לגמול הגלובאלי.

אי תשלום שעות נוספות

חשוב להבין כי תשלום שעות נוספות הוא שכר עבודה לכל דבר ועניין ועל כן אי תשלום שעות נוספות משמעו הלנת שכר, על כל המשתמע מכך. כמו כן, בשונה מהדעה הרווחת, הנטל בסוגיה זו הוא על המעסיק, אשר מחויב לנהל רישום ומעקב אחר השעות הנוספות של העובד ולשלם לו גמול מתאים, כפי שפורט לעיל. אי תשלום שעות נוספות יכול להוביל לקנס כספי בעקבות תלונה למשרד הכלכלה והעובד יהיה רשאי בנוסף לזאת, להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בגין הלנת שכר ולקבל פיצוי כספי. אי תשלום שעות נוספות יכול להוות גם הרעת תנאים מוחשית, אשר תקנה לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר. בכל מקרה של אי תשלום גמול זה יש לפנות אל עורך דין דיני עבודה ירושלים. עורך דין אשר אביטן, אשר עסק במקרים דומים, מומחה בתחום הלנת שכר ודיני עבודה ויוכל לסייע באבחנת המקרה לגופו.

לסיכום: ניתן  לבחון את השעות הנוספות במבט יומי (מעל 8 שעות עבודה ברצף, ללא זמני הפסקה), או במבט שבועי (מעל 43 שעות עבודה בשבוע). החל מהשעתיים הראשונות, לספירת השעות הנוספות, זכאי העובד לתוספת שכר של 125% משכרו הרגיל, והחל מהשעה השלישית זכאי הוא לסך של 150% משכרו הרגיל. אי-תשלום שעות נוספות מהווה הלנת שכר וחושפת את המעסיק לתביעת פיצויים ואף להטלת קנסות על ידי משרד הכלכלה.

 "שעות נוספות והלנת שכר"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים