משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שינוי מקום העבודה- עילה לפיצויים?

העתקת מקום העבודה היא סיטואציה נפוצה מאוד, אם בשל התרחבות העסק ומעבר למיקום גדול יותר ואם דווקא בשל צמצומו ומעבר למשרד או מפעל קטן יותר. עבור העובד, העתקת מקום העבודה עלולה להעלות בעיות רבות. למשל בשל הגדלת המרחק בין מקום המגורים למקום העבודה. האם במצב זה, יהיה העובד רשאי להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים?

העתקת מגורי העובד

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, נותן מענה מפורט למצב שבו העובד מעתיק את מקום מגוריו והוא קובע כי בנסיבות מסוימות, המנויות בחוק, יוכל עובד להתפטר עקב מעבר דירה ולקבל פיצויי פיטורים. כך למשל כאשר עובד מתפטר מעבודתו לרגל מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאיננו חקלאי, או התפטרות לרגל נישואין ובעקבותיהם, מעבר דירה ליישוב שבו מתגורר בן הזוג. אז יהיה העובד זכאי לפיצויים ובתנאי כי המרחק בין מקום המגורים החדש למקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום העבודה, מאשר ביתו הקודם של העובד. אולם, מה קורה כאשר מקום העבודה הוא זה שמשתנה?

שינוי מקום העבודה – הרעת תנאים

בניגוד להעתקת מקום המגורים של העובד, המקנה לעובד בנסיבות מסוימות זכאות לתשלום פיצויי פיטורים, החוק אינו מתייחס באופן ישיר לסוגיית שינוי מקום העבודה. יחד עם זאת, בתי הדין לעבודה מכירים בשינוי מקום העבודה כעילה להתפטרות בדין מפוטר, כאשר יש במעבר לעלות כדי הרעת תנאים מוחשית, אז אין לדרוש מן העובד להמשיך בעבודתו והוא יהיה זכאי להתפטר ולקבל פיצויים. מדובר בדרך כלל במקרים בהם הנסיעה לעבודה מתארכת באופן משמעותי, אז ניתן לטעון כי זוהי הרעה בתנאי העסקתו של העובד.

עובד שים לב: השאלה האם שינוי מקום העבודה מהווה הרעת תנאים, אינה נבחנת רק על פי מספר הקילומטרים שבין מקום המגורים של העובד, לבין מקום העבודה החדש. אלאבוחנים את זמן הנסיעה ואופייה: האם העובד נסע עד כה באוטובוס אחד וכעת עליו להחליף אוטובוס, כדי להגיע למקום העבודה החדש, או לחילופין, האם זמן הנסיעה ברכב התארך משמעותית עקב שינוי מקום העבודה וכיו"ב. עובד הטוען כי שינוי מקום העבודה מהווה הרעה משמעותית בתנאי עבודתו יפנה אל עורך דין דיני עבודה תל אביב לצורך בחינת המקרה. במצב כזה ניתן ליצור קשר עם עורך דין אשר אביטן שטיפל במקרים דומים.

שינוי מעסיק

אם עסקינן בשינוי מקום העבודה, מן הראוי להזכיר גם את המצב השכיח של חילופי מעסיקים, האם אז יוכל העובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים? בדומה למצב של העתקת מקום העבודה, שבו רק כאשר מוביל הדבר לשינוי לרעה בתנאי ההעסקה, תקום לעובד זכאות לתשלום פיצויים, הרי שגם כאן, בעת שינוי המעביד, יתאפשר לעובד להתפטר תוך קבלת פיצויי פיטורים, כאשר חל שינוי מהותי לרעה בתנאי העסקתו, למשל, שכרו הופחת, דרגתו או מעמדו בעבודה נפגעו עקב חילופי מעסיקים וכיו"ב.

מן האמור עולה כי העתקת מגורי העובד והעתקת מקום העבודה עשויים לזכות את העובד בפיצויי פיטורים. ואולם לא כל שינוי או העתקה של מקום העבודה יזכה את העובד בפיצוי פיטורים, יש לבחון האם מדובר בהרעת תנאים מוחשית, זאת כאשר הנסיעה למקום העבודה, בין ברכב ובין בתחבורה הציבורית, מתארכת באופן משמעותי.

"מתי שינוי מקום נחשב הרעת תנאי עבודה?"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים