משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

קיזוז דמי הודעה מוקדמת משכרו של העובד על ידי המעסיק

לעיתים קורה שהעובד קם ועוזב את עבודתו, ללא כל הודעה מוקדמת. האם במקרה זה רשאי המעסיק לקזז את דמי ההודעה המוקדמת ממשכורתו האחרונה של העובד? במאמר זה נבהיר את הכללים החלים בסוגיה.

ככלל נקבע בפסיקה כי על התפטרות ניתן ללמוד לא רק מהמעשה הפורמלי (הגשת מכתב התפטרות) של העובד, אלא גם מביטוי חיצוני (התנהגות), המלמד על כוונת העובד לזנוח את עבודתו, ובכך להביא לסיום יחסי עובד-מעביד.

השאלה האם "זניחה" של העבודה על-ידי העובד נחשבת כהתפטרות שלו, נבחנת, הלכה למעשה, על-פי נסיבותיו של כל מקרה, והמאפיינים העיקריים שלה הם התנהגותו של העובד ואורך הזמן של הזניחה (ר' דב"ע מו/3-10 המכללה לטכנולוגיה ע"ש שנקר - משה אוסטפלד, פד"ע י"ז, 353, 357).

מכאן עולה השאלה האם מקום בו נטש העובד את עבודתו, באופן חד-צדדי, ומבלי להודיע על כך, רשאי המעסיק לקזז ממשכורתו האחרונה את דמי ההודעה המוקדמת?

סעיף 2(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 מורה כי: "עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות...".

כך למשל במקרה בו מסר עובד הודעה למעסיק, 3 שבועות מראש, כי בכוונתו לצאת לחו"ל חרף התנגדות המעסיק, קבעה הפסיקה כי הודעה זו לא התייחסה לעניין סיום יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, ועל כן בדין ניכה המעסיק את דמי ההודעה המוקדמת. עם זאת, באותו מקרה נפסק כי שכרו הקובע של העובד עמד על סך 5,208 ₪ ועל כן יש להשיב לעובד סך של 2,016 אשר נוכה ביתר על ידי המעסיק. [ס"ע 5399-10-10 ניקלואי קוזלוב נ' חברת פי.אז.פי מכונות 2000 בע"מ (לא פורסם, 3.4.2012)].

לסיכום, מהאמור עולה כי השאלה האם העובד נטש את מקום העבודה אינה שאלה פשוטה, ורצוי להתייעץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה בכדי לעמוד על התפתחויות הדין בסוגיה. במקרה כזה אפשר לפנות אל עורך דין אביטן שטיפל במקרים דומים. אולם, משלא מתעורר כל ספק כי העובד נטש את מקום העבודה הרי שרשאי המעסיק לקזז את דמי ההודעה המוקדמת משכרו האחרון של העובד.
"קיזוז דמי הודעה מוקדמת - אסור או מותר"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים