משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

מתי ובאילו נסיבות חייב מעסיק לפתוח קופת פנסיה לעובד?

פנסיה הינה סוג של גמלה אותה מפריש המעסיק מידי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד, לטובת קרן חסכון לעובד. מטרת ההפרשה לפנסיה היא לייצר, בעבור האדם העובד, רשת ביטחון כלכלי אשר תעמוד לרשותו, בין השאר, עם הגעתו לגיל הפרישה מעבודה. החל ממתי חלה חובה על המעסיק להפריש כספים לטובת פנסיה? במאמר זה נפרט את עיקרי הכללים החלים בנושא.

 בשנת 2008 פורסם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, התשי"ז-1957. הצו קבע לראשונה את חובתו של המעסיק להפריש כספי פנסיה לטובת העובדים.

 מעסיק חייב להפריש דמי פנסיה לעובד שמלאו לו 21 שנים ולעובדת שמלאו לה 20 שנים, בהתאם לכללים שיפורטו להלן.

 ככלל על מעסיק להפריש לעובד כספים לטובת פנסיה החל מהחודש ה-6 לעבודתו.

 ברם, כאשר העובד החל את עבודתו כשברשותו קרן פנסיה פעילה, החובה על המעסיק להפריש כספים לטובת פנסיה חלה כבר עבור התקופה שמהיום הראשון לעבודה.

 אירוע מנתק: עובד שברשותו חיסכון פנסיוני אשר לא היה פעיל במשך תקופה העולה על 5 חודשים, אינו זכאי כי המעסיק יפריש לטובתו כספים לטובת פנסיה החל מיום הראשון לעבודתו, ובמקרה זה תחול עליו תקופת המתנה של 6 חודשים, עד שיחויב המעסיק להפריש לעובד כספים לטובת הפנסיה.

 בהתאם לצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני משנת 2016, נקבע כי החל מיום 1.1.2017 חובת המעסיק להפריש על חשבונו כספים לטובת פנסיה עבור העובד תעמוד על 6.5% ממשכורתו של העובד.

יצוין כי ישנם הסדרים המטיבים עם העובדים, בענפי תעסוקה מסוימים, בין אם מכוח הסכם קיבוצי ובין אם מכוח צו הרחבה. לפיכך רצוי להתייעץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה ואשר מכיר את הדינים השונים החלים בסוגיה בכדי לקבל פירוט עדכני בנושא. עורך דין אשר אביטן עוסק בדיני עבודה ויוכל לתת מענה בנושא הפרשות לקרן פנסיה.

לסיכום: החובה על המעסיק להפריש כספים לטובת פנסיה חלה על עובד שמלאו לו 21 שנים ועל עובדת שמלאו לה 20 שנים, וזאת החל מהחודש השישי לעבודתם. ואולם עם החל העובד את עבודתו כשברשתו קרן פנסיה, שהייתה פעילה במשך תקופה שאינה פחותה מ-5 חודשים טרם החל לעבוד, חובת המעסיק להפריש את כספי הפנסיה חלה כבר עבור התקופה שמהיום הראשון לעבודה.
"הפרשה לקרן פנסיה - כללים והגבלות"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים