משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

פנסיה

על מעסיק חלה חובה להפריש סכומים לטובת קרן הפנסיה של העובד. מה גובה ההפרשות שלהן זכאי העובד להפרשות מהמעסיק, וכמה נדרש העובד להפריש לטובת קרן הפנסיה?  

 צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011 קובע כי החל מיום 1/1/08 כל עובד יהיה זכאי להיות מבוטח בקופת פנסיה מקיפה תוך הפרשת המעסיק הפרשות לפי השיעורים הבאים:

 הפרשות המעביד

החל ביום... ואילך הפרשות מעביד  הפרשות עובד לפיצויים סה"כ
1.1.2008   0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009   1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010   2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011   3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012   4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013   5% 5% 5% 15%
1.1.2014   6% 5.5% 6% 17.5%
 1.7.2016    6.25% 5.75% 6% 18%
1.1.2017   6.5% 6% 6% 18.5%

 

 יש לציין כי עד לחודש 7/2016 ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו, עם הגבלה של לכל היותר השכר הממוצע במשק (9,260 ש"ח נכון לינואר 2015). מחודש 7/2016 אם יש שכר קובע בהסכם העבודה בשונה מן האמור - הוא הקובע. מעסיק אשר לא מפריש את הסכומים הנדרשים על פי חוק- כדאי לעובד להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום דיני עבודה תל אביב שיבחן האם אכן המעסיק עבר על החוק. עורך דין אשר אביטן יכול לעזור במצב כזה, כפי שטיפל במקרים דומים.

 
 לפי צו ההרחבה העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה אא"כ יתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, אז יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו. אלו יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

 במידה והסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או כל דין קובע שיעור ההפרשות לקופת גמל, גבוהות יותר, כמובן השיעור הגבוה הוא המחייב.

מהאמור עולה כי על המעסיק חלה חובה להפריש לטובת העובד הפרשות לטובת הפנסיה, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה, אלא אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני בטרם התחלת עבודתו, אז יהיה על המעסיק להפריש החל ממועד הקבלה לעבודה, וזאת בהתאם לטבלה המפורטת לעיל. בנוסף, ישנם ענפי עבודה מסוימים בהם חלים הסדרים מטיבים לפיהם נקבעו שיעורי הפרשות גבוהים יותר לטובת העובדים.
"חובת הפרשה לקרן פנסיה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים