משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

פיטורים על רקע מילואים

עובדים רבים נקראים במהלך חייהם האזרחיים לשירות מילואים פעיל. עקב שירותם נעדרים העובדים ממקום העובדה, לעתים לפרק זמן ממושך. מצב דברים זו יוצר עלויות רבות על מעסיקים אשר מבקשים לא אחת לפטר עובדים היוצאים לשירות מילואים פעיל. מה הדין במקרה בו מבקש המעסיק לפטר עובד עקב שירות מילואים? 

 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 אוסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.

 בתקופת העובד בשירות המילואים נאסר על המעסיק לפטרו, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה.

 יצא העובד לשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, נאסר על המעסיק לפטרו בלא היתר מאת ועדת התעסוקה החל מתחילת שירות המילואים ועד שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים. הועדה רשאית לתת היתר מטעמים מיוחדים שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.

 איסור חפיפה בין המילואים לבין ימי ההודעה המוקדמת: 

עוד קובע החוק כי מניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו בתקופת שירות המילואים, ואם אלו היו יותר מיומיים, אף בתקופת 30 יום החל מתום שירות המילואים.

 זכויות נוספות:

שימו לב, לעובד שנפגע בגין שירות המילואים עומדת זכותו לתבוע לא רק בגין החוק האמור אלא אף מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988. רצוי לפנות אל עורך דין דיני עבודה תל אביב שיבחן את המקרה לגופו ויוכל לסייע בתהליך המשפטי. במצב כזה יש לפנות למשרד עו"ד אביטן המטפל בתיקים דומים.

  בפס"ד סע”ש 61242-12-14 עודד אבוקרט נ’ חברת נ.ערנט איי.קום בע”מ הוגשה תביעה מטעם עובד שעבד כמעט שנתיים כמהנדס תוכנה בחברה, 

נקרא לשירות מילואים פעיל בצוק איתן, חזר ופוטר. התביעה הוגשה על אפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988 ובניגוד לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט. כמו כן, על עריכת שימוע ופיטורין בניגוד לדין.
בנוסף, על אפליה בגין מילואים ועוגמת נפש, לאור העובדה לפיה כל העובדים קיבלו מתנה לחג, פרט לעובד זה.

בעניין זה פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כי יש לפצות את העובד במעל ל- 50,000 ₪ בגין התנהלות המעסיק.

מהאמור לעיל יוצא כי חל איסור לפטר עובד בגין שירות מילואים. ככל שמעסיק מעוניין לפטר עובד, אשר יצא למילואים במשך תקופה העולה על יומיים רצופים, עליו לפנות לקבלת היתר מאת ועדת התעסוקה, וזאת עד לתום שלושים יום מיום סיום המילואים. הפרת החוק עשויה לחשוף את המעסיק לקנסות גבוהים במיוחד.

"עובד יצא למילואים? הפיטורים בטלים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים