משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

האם עובד שהזיק - צריך לשלם למעסיק?

לעיתים קורה כי במהלך העבודה העובד גורם לנזק, במקום העובדה. האם, ובאילו נסיבות, יידרש העובד לשלם למעסיק את שווי הנזק שגרם? במאמר זה נבהיר את העקורונות החלים בסוגיה.

 חובת העובד, הינה לציית להוראות החוקיות של המעסיק, לנהוג ביושר ובחריצות ולטפל ברכוש הציבור בזהירות סבירה, ולא לנהוג ברשלנות, אולם לא ניתן לומר, כי כל שגיאה שמבצע עובד במסגרת עבודתו, תחייב אותו לשלם פיצוי למעסיק, ויש לבחון, האם העובד פעל באופן שהינו בלתי סביר. במקרה של אי וודאות באם הנזק שנגרם היה כתוצאה מ"הפרה בלתי סבירה" מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה בירושלים. במצב כזה יש לפנות לעו"ד אשר אביטן אשר טיפל במקרים דומים בדיני נזקי עובדים ועוד.

 כך למשל בענייין דב"ע נא/1-3 יוסי עזר - אי. אר. די. בע"מ, [פורסם בנבו] פד"ע כג', 372, נקבע כי במקרה של ספק בדבר עצם ההפרה, או הקשר בין ההפרה לבין הנזק - אין מקום לחייב את העובד בדמי נזק. עוד נקבע כי על המעסיק המבקש לתובע בגין נזקיו להוכיח כי בוצעה "הפרה בלתי סבירה" של חובה שהיתה מוטלת על העובד וכי קיים קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק, ומהו הנזק.

לסיכום, לא כל מקרה שבו גרם העובד נזק למעסיק יוצר עילה לתביעת השבה. לא כל שגיאה שעושה העובד מהווה עילה לתביעת השבה. עם זאת, מקום שהעובד פעל באופן בלתי סביר, ובאופן החורג מהמצופה ביחסי העבודה התקינים, ועקב התנהגותו נגרם להמעסיק נזק, עשויה לצמוח למעסיק עילה לתביעת השבה. 

משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים