משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

נשים בהריון – עילות שונות ועל מי נטל ההוכחה בנסיבות של פיטורים

כלל ידוע בניהול משפט כי נטל ההוכחה והבאת הראיות מוטל על התובע, שכן "המוציא מחברו עליו הראיה". יחד עם זאת כאשר בו מדובר בתביעת פיטורים של עובדת בהיריון קיימים דינים שונים ומיוחדים. מאמר זה ידון בחקיקה הרלוונטית ובנטל ההוכחה בתביעת פיטורים של עובדת בהריון.

 חשוב להכיר שבמצב של פיטורים בהריון יש להתייחס גם לחוק עבודת נשים וגם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עו"ד הבקיא בדיני עבודה יוכל לבחון היטב אם המקרה המובא לפניו אכן עומד בתנאי החוק ולפי זה ידע באיזה עילות להגיש את התביעה. ניתן לפנות למשרד עורך דין אביטן בירושלים, שטיפל במקרים הקשורים בדיני פיטורים של עובדת בהריון.


עוד צריך להכיר כי יש פעמים שבית הדין מעביר לידי המעסיק את נטל ההוכחה שאכן לא נעשו הפיטורים בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אבל בטרם יעשה כן יבחן האם העובד הוכיח שאכן לא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.


יש לציין כי סמיכות זמנים בין הודעת העובדת על הריונה לבין הודעת הפיטורים היא ראייה נסיבתית משמעותית, אך אין בה לבדה כדי להעביר את הנטל אל המעסיק.

ראוי להזכיר כאן את "מודל ההכתמה" שקבעה הפסיקה. לפי מודל זה, בעצם נוכחותו של שיקול פסול בהליך קבלת ההחלטה, יש די כדי להכתימה כהחלטה מפלה. תפיסה זו מטילה אחריות על מקבל ההחלטה בכל מקרה שבו הוכח שהוא התחשב בשיקול פסול.


עוד צריך להזכיר כי גם אם עבר הנטל אל כתפי המעסיק כאמור, המעסיק זכאי שלא להמשיך העסקתו של עובד שאינו שבע רצון ממנו גם לא בצורה קיצונית. ביתר שאת, בפיטורים לאחר תקופת עבודה קצרה.


 עו"ד הבקיא בדיני עבודה כראוי ידע להציג ראיות מתאימות לבית הדין, הן לעניין שיקולי המעסיק, הן להוכחת התנהלות העובד ועוד. פעמים רבות מצאנו כיצד אך ורק בזכות עמידה על הצגת ראיות אלו התיק עמד על מקומו והסתיים בהצלחה. עו"ד אשר אביטן טיפל בתיקים מסוג זה, ניתן לפנות למשרדו בירושלים.

לסיכום: כאשר אנו עוסקים בתביעת פיטורים של אישה בהיריון יש לבחון הן את חוק עבודת נשים והן את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. וכן, מצב שכיח הוא כי במסגרת תביעות אלו יעביר בית הדין את נטל ההוכחה לכתפיי המעסיק להוכיח כי הפיטורים נעשו כדין.
"פיטורי אישה בהריון"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים