משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

נשים בהריון – זניחת עבודה או הפרת משמעת חמורה

ככלל הפסיקה קובעת שהיעדרות עובד מהעבודה מעידה על סיום יחסי עובד-מעסיק על ידי העובד. במילים אחרות - התפטרותו של העובד. אולם, ההבחנה בין מקרה של היעדרות מעבודה אשר תהווה אך "הפרת משמעת" לבין "זניחת העבודה" איננה פשוטה ותלויית נסיבות. מאמר זה יבהיר את ההבדלים החלים בסוגיה.


 על ההתפטרות ניתן ללמוד לאו דווקא מביטוי פורמאלי אלא גם במעשה המלמד על כוונת העובד לזנוח עבודתו ולסיים את היחסים בינו לבין מעבידו.


 לפי הפסיקה היעדרות מהעבודה מלמדת על כוונת התפטרות כאשר אין נסיבות מוצדקות להיעדרות. יודגש כי במצב דברים זה, נטל ההוכחה עובר לעובד ועליו להראות כי הוא לא זנח את העבודה.


 אורך תקופת ההיעדרות, היא אחת האינדיקציות בשאלה האם העובד זנח את עבודתו או כי היעדרותו הייתה מוצדקת. ישנם מקרים בהם גם מצב בו עובד נעדר מעבודתו שלא מרצונו תהא זו, בסופו של יום, זניחת העבודה.

לענין זניחת העבודה נבחן גם משך ההיעדרות אל מול אורך תקופת העבודה עד אז, ככל שהעובד עבד תקופה ממושכת יותר, כך יקשה יותר לראות בהיעדרות ללא הסבר כזניחת עבודה.


 במצב של הפרת משמעת חמורה, על החברה לנקוט באמצעי של העמדתה של העובדת על המשמעויות שהיא מייחסת להיעלמותה והתעלמותה.


 לעובדות בהריון שבסיום העבודה נעדרו זמן ממושך תהיה נפקות רבה בהגדרת היעדרותם וההשלכה מכך.

 יצוין כי במקרה בו יצאה העובדת לחופשה בת חודשיים ללא אישור המעביד, לאחר תקופת העסקה בת מספר שנים, פסק בית הדין כי מדובר על הפרת משמעת חמורה שגררה אף שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת (דב"ע נז/3-39 אליק בביוב- נפתלי גפן, ניתן ביום 2.6.1977).

בפסיקות רבות בוחן בית הדין האם ניתן להכיר בפיטורים במצב של היעדרות העובדת ללא כל הודעה למעסיק והאם ניתן לחייב את המעסיק בפיצוי המקרה זה וכל מקרה נידון לגופו. לפיכך, מומלץ להיעזר בעצת עורך דין דיני עבודה בירושלים שיבדוק את המקרה לפרטיו ויפעל בהתאם לחוק. במצב כזה יש לפנות למשרד עורך דין אשר אביטן המטפל במקרים דומים.

מהאמור עולה כי השאלה מתי היעדרות מעבודה הינה הפרת משמעת חמורה או שיש בה כדי להעיד כי זניחת העבודה אינה שאלה פשוטה כלל ועיקר. לפיכך מוצע לפנות לעו"ד הבקיא בתחום דיני העבודה, אשר יוכל להעמיק בפרטי האירוע ולהציג לבית הדין כראוי את נסיבות המקרה בהתאם לפסיקות השונות והמבחנים השונים המתחייבים לאור הפסיקה המתחדשת.
"אישה בהריון - הפרת משמעת או זניחת עבודה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים