משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

יציאה לחופשה ללא אישור - יכולה לגרור שלילת פ"פ

האם העובד רשאי לקבוע לעצמו את ימי החופשה, בהתאם לנוחיותו, או שמא חייב העובד לקבל את אישור המעסיק בטרם יצא לחופשה? באילו נסיבות יציאה לחופשה עשויה לגרור שלילת פיצוי פיטורים? במאמר זה נדון בסוגיות אלו.     

 בית הדין קבע בעניין זה כי יציאה לחופשה ללא אישור המעביד מהווה הפרת משמעת חמורה העלולה לגרור בעקבותיה שלילת מלוא פיצויי הפיטורים והודעה מוקדמת ( דב"ע נז/39-3 אליק בביוב - נפתלי גפן, עבודה ארצי ל(1) 162). 


 עוד נקבע כי על עובד המעוניין לצאת לחופשה לתאם מועד אשר נוח גם למעבידו:

"קביעה מראש של מועד החופשה השנתית חיונית היא, הן מבחינת העובד והן מבחינת המעביד. ההוראה אינה טכנית גרידא; היא מהותית ביותר. אינך צריך להיות מומחה לרווחה וכל הקשור בבעיות הניצול הטוב של חופשה שנתית - הסדר חברתי שכולם מודעים לו - על מנת להיות משוכנע, שחופשה שנתית אשר מכתיב מעביד לעובד מהיום למחר, לאו חופשה שנתית היא, כשם שאינך צריך להיות מומחה לניהול מפעלים, על מנת להיות משוכנע שצאתו של עובד לחופשה ללא תיאום עם המעביד, אינה מתיישבת עם הפעלה סדירה של מפעל"(דב"ע לו/5-4  משה גינסטלר ואח' נגד מדינת ישראל, פד"ע ח'3).


 יתר על כן, פסיקתו העקבית של בית הדין לעבודה היא כי לא העובד הוא שקובע מתי יצא לחופשתו אלא המעביד:

"המעביד הוא המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, כשם שהוא מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה, כפוף להוראות החוק. גם לא ייתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל. המעביד הוא 'הנותן' חופשות, ואף קובע את מועדי החופשות כפוף למתן הודעה של 14 יום מראש על תחילת החופשה כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בהביאו בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון, באשר מובן כי ככל זכות וחובה יש להפעיל גם את החובה האמורה באופן סביר ויחסי עבודה טובים מחייבים הבנה והתחשבות הדדיים גם בעניין החופשה, והמעביד יביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובדים בנדון" (דב"ע לא/1 - 3  בר אדון - ג'רד, פד"ע ב 121).
כאשר עובד יוצא לחופשה למרות אי הסכמת המעסיק, חשוב לפנות לעורך דין דיני עבודה ירושלים לצורך בחינת המקרה וקבלת ייעוץ. עורך דין אשר אביטן עוסק בדיני חופשה וטיפל במקרים דומים.


 כך למשל במקרה בו נעדרה עובדת מעבודתה עקב יציאה לחופשה מבלי שקיבלה על כך אישור ממנהליה, פסק בין הדין כי מדובר בהפרת משמעת חמורה המצדיקה את פיטוריה, יחד עם זאת בית הדין פסק כי, בניסובת העניין, מאחר והפיטורים נעשו לאלתר יש לפסוק לעובדת פיצוי פיטורין [ס"ע 55310-08-10 יעל וינר נ' תכשיטי טלמור בע"מ (פורסם בנבו, 13.6.2013). 


מכאן עולה כי המעסיק הוא בעל הפרורוגטיבה להסדיר ולקבוע את ימי החופשה של העובד. לפיכך עובד המעוניין לצאת לחופשה נדרש לתאם את המועד עם מעסיקו. עובד הבוחר לעשות דין לעצמו ולצאת לחופשה ללא אישור המעסיק המעסיק עשוי להיות חשוף לפיטורים ולשלילת מלוא פיצוי הפיטורים ודמי הודעה מוקדמת. 
"חופשה- מי קובע?"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה