משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

חישוב פיצויי פיטורים לעובד גלובלי

כיצד יש לחשב פיצויים לעובד חודשי, כלומר עובד אשר עבד במשכורת גלובלית. במאמר זה נבהיר את העקרונות לחישוב פיצויי פיטורים לעובד הגלובלי.  

 הכלל שנקבע בחקיקה ובפסיקה הוא שסכום פיצויי הפיטורים מחושב על בסיס שכרו האחרון של העובד, זאת בעד כל תקופת עבודתו באותו מקום העבודה או אצל אותו מעסיק (ראה: ע"ע 42463-09-11גד גולן – נגריית שירן בע"מ [פורסם בנבו] ניתן ביום 18/3/13).

הרציונל של קביעה זאת הוא כי מטבע הדברים, במהלך תקופת העבודה, עובד מתקדם בעבודתו ועובר מתפקיד לתפקיד, וכן חלים שינויים בשכרו, הן בשיעור שכרו והן ברכיבי השכר המשולמים לו. בדרך כלל ובמהלך הרגיל של חיי העבודה השינויים הם לטובה, ושכרו של העובד עולה עם השנים. עיקרון היסוד בחוק פיצויי פיטורים הוא שהעובד נהנה מהקידום בעבודתו במקום העבודה, ולכן יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס השכר האחרון.

רק במקרה בו במהלך תקופת העסקתו של העובד חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד או שינוי בלתי רגיל בשכר, מחושבים פיצויי הפיטורים שלא על בסיס השכר האחרון בעד כל תקופת העבודה... . העולה מן האמור הוא, כי על פי חוק פיצויי פיטורים, תקנות פיצויי פיטורים והפסיקה, חריגה מהכלל של חישוב פיצויי פיטורים על בסיס שכרו האחרון של העובד לאורך כל תקופת עבודתו תיעשה באחד משני מצבים:

                  א.       שינוי מהותי שחל בתקופת עבודתו של העובד, להבדיל משינוים וקידומים בתפקיד ובשכר החלים החלים במהלך הרגיל
בעבודתו של העובד במהלך תקופת העבודה;

                  ב.        שינוי זמני או שינוי  בלתי רגיל, דהיינו הפחתה, בשכרו האחרון של העובד".

סעש (ב"ש) 63085-12-12‏ ‏ אלמסי סופר סמדר נ' קרוקר אינטרנשיונל בע"מ

צריך לדעת כי הנטל להוכיח כי אין לחשב את פיצויי הפיטורים על יסוד השכר האחרון מוטל על הטוען לחריגה מכלל זה. לכן, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה תל אביב בכל שאלה בנושא חישוב פיצויים. עורך דין אשר אביטן בקיא בדיני עבודה ופיטורים ויוכל לסייע בעניין הנ"ל.

לסיכום: הכלל הוא כי יש לחשב את פיצוי הפיטורים לעובד הגבלובלי בהתאם למשכורתו האחרונה. ביסודו של הכלל קיימת הנחה כי עם הזמן העובד מתקדם בתפקידו, ומשכורתו מושפעת בהתאם. לכלל זה ישנם חריגים: הראשון, כאשר חל שינוי מהותי בתפקידו או במשכורתו של העובד, והשני כאשר לקראת סיום העסקה התקיים שינוי זמני או בלתי רגיל אשר גרר הפחתה בשכרו האחרון של העובד.  
"עובד גלובלי - איך מחשבים פיצויי פיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים