משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

חילופי מעסיקים

תופעה נפוצה בשוק העבודה היא חילופי מעסיקים. עובדים רבים חוששים מפני אובדן זכויותיהם הסוציאליות בסיטואציה זו. אחת השאלות המרכזיות שעולות במצב זה, היא האם עובד זכאי להתפטר עקב חילופי מעסיקים ולקבל פיצויי פיטורים. במאמר זה נפרט אודות המצב המשפטי במקרה של חילופי מעסיקים ונבהיר מהן זכויות העובד במקרה זה.

אז מה זה בעצם חילופי מעסיקים?

 עובדים רבים נתקלים במצב שבו העסק בו הם עובדים, נמכר לאחר וכתוצאה יש חילופי מעסיקים. סיטואציה זו מעלה מטבע הדברים חששות, שהרי התנהלות מקום העבודה ואופיו יכולים להשתנות באופן משמעותי לאחר כניסתו של המעסיק החדש ולערער את תחושת היציבות של העובד במקום העבודה. מלבד זאת, חילופי מעסיקים מעלים את השאלה כיצד יושפעו זכויותיו של העובד כתוצאה מהעברת העסק לידי בעלים חדשים. ובכן, דיני העבודה קובעים כי בעת חילופי מעסיקים, נכנס המעסיק החדש לנעליו של המעסיק היוצא, בכל הנוגע לזכויות העובד. פירוש הדבר ראשית כל הוא כי הוותק של העובד אינו נפגע עקב חילופי המעסיקים ורצף תקופת העבודה נשמר החל ממועד תחילת העבודה אצל המעסיק  הראשון.

 פועל יוצא של כלל זה הוא כי בעת פיטורי העובד, יהיה הוא זכאי לפיצויי פיטורים בגין כל תקופת העבודה ובניגוד לדעה הרווחת, אין מחשיבים רק את פרק הזמן בו הועסק העובד אצל המעביד האחרון. הפיצויים ישולמו במלואם על ידי המעסיק האחרון, אלא אם המעסיק הקודם שילם לעובד את פיצויי הפיטורים בעבור תקופת ההעסקה תחתיו. במקרה שכזה, יופחת סכום זה מסך הפיצויים שישולמו לעובד. כמו כן, לאור עקרון שמירת הוותק, ישנו גם רצף זכויות סוציאליות וחילופי מעסיקים אינם פוגעים בזכאות העובד לתשלום כל זכויותיו. 

חיוב המעסיק החדש בחובות המעסיק הקודם

 כאמור מעלה, זכויות העובד נשמרות לו בעת חילופי מעסיקים. אולם מה קורה כאשר המעסיק היוצא לא שילם לעובד את מלוא זכויותיו? האם ניתן יהיה לחייב את המעסיק החדש בתשלומים אלו?

 באשר לתשלום שכר עבודה, נקבע כי המעביד החדש יהיה מחויב לשלם לעובד את השכר המגיע לו מהמעסיק הקודם ובתוך כך נכלל גם תשלום בגין שעות נוספות ודמי חגים. באשר לזכות העובד לדמי חופשה ולדמי הבראה, קיימת מחלוקת בפסיקה ויש לבחון את הסוגיה בכל מקרה לגופו. ניתן להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה בירושלים המתעסק בתיקים של חילופי מעסיקים ופיטורים. עורך דין אשר אביטן יכול להוות יד תומכת במקרים כאלה.

 מעסיק שים לב: אם הנך מעסיק חדש, תוכל לפרסם הודעה במקום העבודה ובעיתון ובה דרישה להגשת תביעות לתשלום תוך 3 חודשים מיום חילופי המעסיקים. פרסום הודעה זו יכול לפטור אותך מתשלום תביעות שהוגשו לאחר פרק זמן זה.

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר

 במצב שבו חילופי מעסיקים הובילו לשינוי מהותי בתנאי ההעסקה, רשאי העובד להתפטר והוא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, כאלו פוטר. כלל זה נוצר בשל התובנה כי ישנה זיקה ברורה בין העובד למקום העבודה וזו יוצרת לעובד תחושת יציבות, המופרת בעת חילופי מעסיקים.

 עובד שים לב: זכאותך להתפטר בדין מפוטר עקב חילופי מעסיקים, תלויה בכך כי חלו שינויים מהותיים לרעה בתנאי העסקתך עקב חילופי מעסיקים: מנהל חדש, תנאי שכר, שעות עבודה, סמכויות וכיו"ב. אם לא חל שינוי משמעותי כאמור, לא תהיה זכאי לפיצויים בעת התפטרות.

מן האמור עולה כי ותק שצבר העובד במקום עבודתו אינו נפגע עקב חילופי מעסיקים. כן, עובד רשאי לתבוע את המעסיק החדש עבור שכר שלא שולם לו, בתקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא, שעות נוספות ודמי חגים. עם זאת קיימת מחלוקת בפסיקה האם ניתן לתבוע זכויות סוציאליות נוספות כגון חופשה והבראה. בנוסף, מקום שחילופי המעסיקים הוביל לשינוי מהותי בתנאי העסקה רשאי העובד, בנסיבות מסוימות, להתפטר והוא יהיה זכאי לתשלום פיצוי פיטורים. 
"חילופי מעסיקים - שמירת זכויות העובד"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים