משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

זכות השימוע

מעסיק המעוניין לפטר עובד מחויב לערוך לו שימוע. מטרת השימוע לאפשר לעובד לשטוח את טענותיו בפני המעסיק בטרם תתקבל החלטה בעניינו. האם חובת השימוע קיימת רק במגזר הציבורי? מהן דרכי השימוע והאם ניתן לתבוע פיצוי בגין אי-עריכת שימוע?

 הפסיקה דנה רבות במהותה של זכות השימוע כזכות הטיעון, אשר עומדת לכל אדם באשר הוא.

 חשוב לדעת שזכות השימוע איננה רק במגזר הציבורי, אלא גם במגזר הפרטי. וכן כי במידה וזכות זאת לא ניתנה כנדרש לפי דין, הרי שבית הדין פוסק קנסות גבוהים על המעסיקים.

Alternate Text עובד שים לב: פיטורי עובד ללא עריכת שימוע הינה עבירה חמורה על החוק. לכן, עובד שפוטר בצורה כזאת, כדאי שיפנה אל עורך דין דיני עבודה תל אביב לקבלת ייעוץ משפטי. עורך דין אשר אביטן יוכל לבחון האם המעסיק אכן עבר על חובת מתן שימוע וכן לתבוע פיצוי כנדרש.

 לענין זה אף נקבע מפי כב' הנשיא אדלר, בעניין ע"ע 300353/98 הרמן – סונול ישראל בע"מ, [פורסם בנבו] ניתן ביום 29.12.2002, כדלקמן:

"... זכות השימוע קיימת הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי ונגזרת מחובת תום הלב החלה על המעסיק. זכות השימוע קיימת גם במקרים בהם לא חלה על המעסיק החובה להתייעץ עם נציגות ארגון העובדים לפני הפיטורים. בבסיס חובת השימוע עומד הרציונל לפיו לא יהא זה הוגן להטיל על העובד סנקציה חמורה הפוגעת בהכנסתו, מבלי שיקבל הזדמנות להציג עמדתו בטרם קבלת החלטה על פיטוריו".

 

 הפסיקה על ניהול הליך השימוע:

עוד נקבע באשר לדרך שבה יש לנהל את הליך השימוע, כי "דרכי שמיעת המועמד לפיטורין הן רבות ומגוונות, וניתן להגשים את החובה במספר רב של אופנים".

  

 גובה הפיצוי בהיעדר שימוע כדין:

באשר לשיעור הפיצוי שיפסוק בית הדין בנסיבות של פיטורים שלא כדין,  קביעת שיעור הפיצוי תיעשה תוך "שקלול כלל הנסיבות, לרבות חומרת הפגם שנפל במעשה הפיטורים; הנזק הממוני כתוצאה מאיבוד מקור הפרנסה, ככל שרלוונטי....; הנסיבות האישיות, לרבות ותק במקום העבודה; והפגיעה בכבוד העובד כאדם כתוצאה מהדרך בה בוצעו פיטוריו.

ראו בעניין זה: ע"ע 21781-10-10 ראשד – הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה גבעות אלונים ועוד שורת פסקי דין רבים.

מן האמור עולה כי חובת השימוע חלה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי כאחד. ניתן להגשים את חובת השימוע בדרכים שונות, ובלבד שההליך ינוהל באופן המקיים את דרישות הפסיקה – ראה סיום יחסי עובד מעסיק. כמו כן כאשר המעסיק אינו מקיים את הליך השימוע כנדרש על פי דין זכאי העובד לפנות לבית הדין בתביעת פיצויי פיטורים.  

 "השלכות אי עריכת שימוע לעובד"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים