משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

זכויות לביגוד ולשי לחג בסיום יחסי העבודה

הלכה פסוקה היא, כי הזכויות לביגוד ושי לחג הן "זכויות בעין" הנלווית לעבודה ולפיכך לא ניתנות לפדיון ללא הוראה מפורשת עם סיום יחסי העבודה.

ראו: דב"ע (ארצי) לז/ 3-131 ד"ר פאולינה קלר - האוניברסיטה העברית בירושלים [פורסם בנבו] פ"ד, טו (1), 305, 312; ע"ע (ארצי) 300080/98 כהן אברהם – גביר קבלנים בניה ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] (13.9.01).

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים