משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

זכאות לקבלת דמי מחלה בשל מחלתו של ילד

האם הורה זכאי לקבל דמי מחלה עבור ימים שבהם ילדו חולה?

לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 (להלן: "החוק"), עובד שהינו הורה לילד שטרם מלאו לו 16 שנים, זכאי להיעדר מהעבודה על חשבון ימי המחלה שצבר במקום עבודתו לטובת טיפול בילדו החולה.

החוק קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה עבור מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו במקום העבודה.

הורה יחיד זכאי לזקוף עד 16 ימי היעדרות בשנה עבור מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו במקום העבודה.

היעדרות במקרה של מחלה קשה של ילד: החוק קובע כי במקרה שבו חלה הילד במחלה קשה (מחלה ממארת או מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה), זכאי עובד, שהינו הורה לילד עד גיל 18, אשר הועסק לפחות שנה במקום העבודה לזקוף עד 90 ימים בשנה של ההיעדרות, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו במקום העבודה.

הורה יחיד זכאי לזקוף עד 110 ימים בשנה עבור היעדרות בגין מחלה קשה של ילד.

לסיכום: החוק קובע כי הורה זכאי להיעדר עד 8 ימים בשנה, על חשבון ימי מחלתו הצבורים במקום העבודה, לטובת טיפול בילדו החולה עד גיל 16, לעומת זאת הורה יחיד זכאי לזקוף עד 16 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי מחלתו הצבורים. במקרה של מחלה קשה זכאי הורה לקבל עד 90 ימים בשנה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, ואילו הורה יחיד זכאי לקבל עד 110 ימים. בכל מקרה שמעסיק מסרב לתת לעובד לממש זכות זו, כדאי להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום דיני עבודה בכלל, וזכויות עובדים בפרט. ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן שעסק במקרים דומים.
"תשלום ימי מחלה עבור מחלה של ילד"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים