משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

התפטרות בשעת כעס

לעיתים ביחסי עבודה בין עובד למעסיק נוצרים מצבים של כעס לא מתוכנן ורגעי בלבד. במצב זה יכולים להיאמר דברים שנאמרים ללא כוונה אלא כתוצאה מכעס בלבד. הפסיקה ייחסה לכך חשיבות כאשר המטרה היא לא לתפוס אדם בשעת כעסו ולייחס לדבריו את משמעות הדברים שנאמרו. אין זה משנה אם זה נאמר ע"י העובד או ע"י המעסיק.

 לפי הפסיקה על מנת שייקבע שהעובד אומנם התפטר או פוטר חייבת להיות ודאות כי אמנם התכוון העובד לסיים את העבודה אצל מעבידו ונתן ביטוי חד-משמעי לכוונתו להביא את יחסי העבודה לידי גמר (מנחם גולדברג, דיני עבודה, דצמבר 2005, כרך שני, פרק 30, עמ' 4). בפסיקה נקבע כי הדיבור המביא את היחסים לידי סיום חייב להיות ברור, ומשום כך אין "לתפוס" עובד (או מעביד) במילתו כשהודיע על התפטרות (או פיטורים במקרה שעסקינן במעביד) בעת עידנא דריתחא (שם, עמ' 5) – מתוך רוגז או בעיצומה של מריבה.

 דין זה חל בפסיקה לגבי מעסיק שמפטר, אך חל גם על עובד שמתפטר. אומנם אמירה על סיום יחסי העבודה, יש לפרשה כפשוטה, אלא אם כן יוכח שהדברים נאמרו בלא כוונה לתוצאה, וצד לא יהיה כבול בדברים שאמר "בעידנא דריתחא". המושג בא לתאר מצב כעס שמשפיע על זמן קצר בלבד מבלי שאומר הדברים ייחס להם חשיבות מרחיקת לכת ולכן אין לנצל מצב זה.

 על פי הפסיקה נקבע, כי אם ההתפטרות הייתה בעידנא דריתחא, יש לבחון האם הודיע העובד על חזרתו מדבריו בתוך זמן קצר, ואז למעשה הודעת ההתפטרות מבוטלת. התיבה "זמן קצר" כמובן הינה גמישה ונתונה לשיקול דעת של בתי הדין לעבודה. אולם ברי כי יש לבחון כל מקרה לגופו וכל סוג עבודה לגופה. לאור זאת, רצוי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני עבודה בכלל, ופיטורים בפרט, על מנת שיבחן את המקרה ויסייע בתהליך. ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן המטפל בתיקים מסוג זה.

 יצוין כי בית הדין הארצי לעבודה פסק בדב"ע לב/26-3  חיים - אהרון ושות', פד"ע ד 149, כי כאשר בעת ויכוח, לאחר סרובו של העובד לבצע עבודה, אומר לו הממונה עליו "אל תבוא לעבודה מחר" - אין מדובר בהודעה חד-משמעית על פיטורים. ברם, ברי כי יש לבחון כל מקרה לגופו על כל צדדיו.

לסיכום: ביחסי עבודה ובכלל עדיף לא לאמר דברים ולצאת בהצהרות מרחיקות לכת בשעת כעס כגון "אני לא רוצה לראות אותך יותר בעבודה" או מצד העובד "סיימתי לעבוד פה" וכדומה. אולם אם אלו נאמרו ובקשתם לחזור בכם סביר להניח שיינתנו לדבריכם משמעות אחרת באם תוכיחו כי אלו נאמרו בשעת כעס "עידנא דריתחא".
"תוקף פיטורים מתוך כעס"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה