משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

הרעת תנאים

רבים מאתנו מכירים את המושג "הרעת תנאים בתנאי העבודה" כעילה המזכה בפיצוי פיטורים. אולם מעטים יודעים ומודעים למשמעויות השונות של מושג זה, המהווה עילת פיטורים. במאמר זה נדון בעילת פיטורים זו.   

 סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963,  קובע כי עובד שהתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים. פירוש הדבר הוא כי העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, כאילו פוטר מעבודתו.

הקדמה

כפי שמיד נראה, הרעת תנאים בעבודה, יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, אולם בבסיס הדברים עומדת ההנחה כי התנהגות המעביד הייתה כזו, עד שלא הותירה לעובד כל ברירה, אלא להתפטר.

(ראה פסה"ד ע"א 118/57 לזרוס נ' האחים ברנט את בורכרד בע"מ פ"ד יב 1613) כלומר, אין המדובר כאן בעניין של מה בכך, אלא בהרעה מוחשית של תנאי העבודה ויובהר: מדובר בשינוי חד צדדי בתנאי ההעסקה, קרי, העובד לא הסכים לשינוי.

במצב כזה, יוכל העובד להגיש מכתב התפטרות והוא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, כאילו פוטר. מדוע סבר המחוקק כי יש צורך בסעיף חוק שכזה? הרציונל הוא למנוע מצב שבו יכול המעביד בקלות רבה להתחמק מתשלום פיצויים לעובד, על ידי הרעת תנאי ההעסקה שלו, כך שהעובד יקבל החלטה לעזוב את מקום העבודה (ראה פסה"ד ע"א 400/62 טחנת קמח עין חי בע"מ נ' נתן רובינשטיין פ"ד יז 360).

 אז מהי בעצם הרעת תנאים בעבודה?

כאמור מעלה, על מנת שעובד יוכל להתפטר בגין הרעת תנאים, חייבת זו להיות הרעה ממשית, מהותית בתנאי ההעסקה. כך למשל פגיעה בגובה השכר של העובד, הרי שזהו אחד התנאים העיקריים ביחסי עובד מעביד ושהופחת שכרו של העובד באופן חד צדדי, אין לדרוש מן העובד להמשיך בעבודתו (ראה פסה"ד ע"א ת"א 246/68 רבד בע"מ נ' שלמה פוקס פ"מ פ"ד 115 , דב"ע מז/108-3 עבד אליאס אלדויק נ' עזבון חאג' ראשיד אל שווקי פד"ע יט 382).דוגמאות נוספות של הרעת תנאים בעבודה: התייחסות מבזה מצד המעסיק, הלנת שכר, פגיעה בסמכויות העובד, מעבר מקום העבודה למיקום מרוחק ממקום מגוריו של העובד וכיו"ב.

על פניו נראה כי הרעת תנאים מוחשית היא מצב עובדתי ומשפטי ברור, אולם הלכה למעשה, הקביעה כי שינוי מסוים בתנאי ההעסקה אכן מהווה הרעת תנאים בעבודה איננה פשוטה ובמקרים רבים יש אי בהירות לגבי הנסיבות. על כן, יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מפי עורך דין דיני עבודה תל אביב, בכדי לבחון האם אכן מדובר בהרעת תנאים, או אם לאו. עורך דין אשר אביטן העוסק בדיני תנאי עבודה ופיטורים יוכל לטפל ולסייע במקרה כזה.

 נוסח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

כאשר עובד מחליט להתפטר מעבודתו בשל הרעת תנאים, עליו להגיש מכתב התפטרות, אולם בשונה ממצב רגיל, בו העובד אינו מחויב לציין את סיבת ההתפטרות, כאן ישנו נוסח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים. במסגרתו, מחויב העובד ליתן התראה למעסיק על ההרעה החד צדדית בתנאי העסקתו ולאפשר לו שהות סבירה לתקנה. רק אם לא עשה כן, במסגרת הזמן שהגדיר העובד, אזי יש לראות במכתב הנ"ל כמכתב התפטרות עקב הרעת תנאים בעבודה. עובד שים לב: התפטרות בגין הרעת תנאים, ללא מתן התראה למעסיק כאמור, עלולה לשלול ממך את הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.

לסיכום: הרעת תנאים בעבודה יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, לא מדובר בהרעה של מה בכך אלא נדרשת הרעה משמעותית, למשל, של תנאי העסקה, כגון שינוי חד צדדי בתנאי העבודה, פגיעה בגובה השכר, התייחסות מבזה מטעם המעסיק, פגיעה בזכויות העובד וכיוצ"ב. עובד שים לב, אם הנך מעוניין להתפטר עקב הרעת תנאים עליך לציין זאת במפורש במכתב התפטרות.  

"הרעת תנאי עבודה - סיבה לפיטורים?"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים