משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

הנפקת מכתב פיטורים פיקטיבי

מעסיקים רבים מתפתים לבקשת עובדיהם המעוניינים לסיים את יחסי העבודה ומבקשים מהמעסיק לכתוב בעבורם מכתב פיטורים פקטיבי אשר יאפשר להם לתבוע זכויות שונות המגיעות לעובד שהתפטר. מהן המשמעויות והסיכונים שלוקח על עצמו מעסיק אשר מסכים לכתוב מכתב פיטורים פקטיבי לעובד המבקש לעזוב את מקום העבודה מרצונו?

 בפס"ד עע (ארצי) 1354/01 גלית כהן נ' טרייד אין א.ר. בע"מ נפסק:

"אחר שהמערערת הביעה את רצונה לעזוב, מסר מנהל המשיבה בידה לבקשתה מכתב פיטורין על מנת שתוכל לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. לא ניתן לקבל את טענת המשיבה כי יש להתעלם מן המכתב, משום שהוצא רק לצורך הונאת המוסד לביטוח לאומי. מעביד אינו רשאי להוציא מכתב פיטורין לצורך הונאת המוסד לביטוח לאומי ולטעון שהוא הלכה למעשה לא פיטר את העובד. זהו מקרה חמור ויש להתריע עליו. ניתן היה לכאורה לקבוע שהמעביד הנותן בידי העובד מכתב ממין זה מושתק מלטעון שהוא לא פיטר את עובדו. עם זאת גם המערערת מסכימה שהיא התפטרה. אין היא זכאית לפיצויי פיטורין ודמי אבטלה לאור הממצא שהיא אינה זכאית לפיצויי פיטורין כאילו פוטרה.

כל שניתן לעשות הוא להעביר את פסק דיני זה ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי לידיעתם ולשיקול דעתם."

 אם כן, המעסיק עשוי להיות מושתק מלהעלות טענות שלפיהן העובד התפטר, ועקב כך עלול להיות חב בפיצוי פיטורין. לפיכך, אל תתפתו לכתוב מכתב פיטורים פיקטיבי, שעה בה העובד עוזב מרצונו.

לסיכום מהאמור עולה כי מעסיק הנענה לבקשת עובדו ומנפיק עבורו מכתב פיטורים פקטיבי, לא תהא באפשרותו, לאחר מעשה, לטעון כנגד תקופו של המסמך. כן, לא יהיה באפשרותו להעלות טענה כי העובד התפטר ולא פוטר, שכן חל עליו השתק שיפוטי. בנוסף, מעסיק זה עשוי להיות חשוף לביקורות של גופים נוספים. 
"מכתב פיטורים פיקטיבי - סיכון לשני הצדדים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים