משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שכר שווה

שכר שווה

עובדות ועובדים המועסקים באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה.

במידה והמעסיק משלם את שכר העבודה בדך אחרת כגון: טובת הנאה, מענה, שימוש בטלפון וכו' – זכאים כל העובדים שווה בשווה.

זכות השוויון מגיעה באופן אוטומטי מהמעסיק לעובד.

במקרה שהמעסיק אינו מתייחס באופן שווה ניתן לתובעו על כך.

חשוב לשים לב – המעסיק מחויב למסור לעובד שדרש ממנו מידע על גובה השכר של עובדים לפי דרגה/סוג המועסקים אצלו ללא גילוי של פרטים מזהים כמובן.

 

לכל שאלה בנוגע להפליה מומלץ לפנות ליעוץ פרטני עם עו''ד מומחה בתחום.

בהריון? זכויותייך נפגעו?
אל תיהיי אובדת עצות
פני כבר עכשיו אלינו לפתרונות
צור קשר