משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

גובה פיצוי בלתי ממוני בגין פיטורים שלא כדין

איך אדע לשער את גובה הפיצוי במצב בו עשו לי פיטורים שלא כדין?

צריך להכיר שיש מספר שיקולים שניתן לשקול בעת פסיקת פיצוי בלתי ממוני בגין פיטורים  שלא כדין.בין היתר בוחן בית הידן את העניינים הבאים:
עוצמת הפגם והחומרה במחדלי המעסיק,
האם חובת השימוע הופרה באופן מלא או חלקי,
אופיו של ההליך שקוים – ככל שקוים – והאם נשמר בגדר השיח והשיג כבודו של העובד כאדם או שאך הוטחו האשמות,
האם הפיטורים היו מסיבה עניינית או שאינה עניינית,
משך תקופת העסקת העובד,
גילו של העובד, 
האם נפל דופי גם בהתנהגות העובד
ועוד...

צריך לדעת שלא כל פגם שנפל בהליכי השימוע מצדיק פסיקת פיצוי,
כאשר מדובר בפגם קל שלא השפיע על יעילות הליך השימוע או הוגנותו – אין הכרח לפסוק פיצוי.
כמו כן, פסיקת פיצוי על הצד הנמוך יכולה, במקרים מתאימים, להיות מתונה מאד.
מאידך, כאשר מתרשם בית הדין כי מדובר בפגם חמור שהשפיע על יעילות הליך השימוע או הוגנותו, סכום הפיצוי צריך לשקף זאת בהתאם לנסיבות הענין.

לפיכך, גם בית הדין הארצי לעבודה לא יטה להתערב בעניין זה בפסיקת בית הדין האזורי, כפי שכבר אמר בית הדין: "שיעור הפיצוי אינו 'מדע מדויק' ולפיכך, ככלל ערכאת הערעור לא תתערב בשיעור שנקבע, אלא אם הסכום שנפסק חרג מהמתחם הסביר" (ראו ענין קומבה וע"ע (ארצי) 0585-09-12 חברת יישום פתרונות אנושיים בע"מ - אורית בוסי [פורסם בנבו] (4.8.13))."

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים