משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

אפליה על רקע דתי

אישה מוסלמית דתיה הגישה מועמדות למשרה וזומנה לראיון אליו הגיעה עם כיסוי ראש, בהתאם למנהגי הדת המוסלמית.

לאחר שסירבה להסיר את כיסוי הראש הודיעו לה שמועמדותה נדחית.

בית הדין קבע כי יש לפצות את המועמדת בסך של 40,000 שקלים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פס"ד סע"ש 23-01-17 ד"ר מריה מחאמיד נ' ניו שן קליניק בע"מ [ניתן ביום 8/9/19]

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים