שכיר או עצמאי - פסיקה

כיצד הפסיקה מתייחסת לשאלה האם אדם הינו עובד-שכיר או עצמאי? מהו המבחן העיקרי שייבחן בבואו של בית הדין להכריע בעניין זה?  

 בפס"ד 51433-09-12 פעל עובד באחת מרשויות המדינה. נטען כי התקיימו יחסי עובד מעביד במשך כל התקופה והסכם הספק אשר קיים בין הצדדים הינו הסכם פיקטיבי אשר נועד אך ורק להכניס את התובע כעובד באופן אשר חוסך מהרשות הוצאה למכרז וזמן חשוב של עבודתו.

פסה"ד קבע: "מהמקובץ עולה, כי התובע למעשה השתלב בליבת העשייה והעבודה של הנתבעת כאחד מעובדיה... כל אלה, מצביעים באופן מובהק כי התובע היה עובד על אף האצטלה שביקשה הנתבעת שיעטה. אנו קובעים אפוא כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת לנתבעת..".

למעשה פסק בית הדין ביום 5/7/15 כי עבור כשנתיים וחצי שנות עבודה ברשות, יש לשלם לעובד סך 126,084 ₪ עבור זכויות קוגנטיות בדיני עבודה בגין עבודתו כשכיר ברשות (פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, דמי פנסיה ושכר עבודה) ובנוסף סך 9,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

עובד אינו מוגדר כשכיר אך בפועל משולב בליבת העשייה והעבודה כאחד העובדים? יש לפנות לעורך דין דיני עבודה ירושלים. במצב כזה ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן שעוסק בתחום דיני עבודה, שכיר או עצמאי, שיבחן את המקרה.

נמצא אם כן כי המבחן העיקרי שיילקח בחשבון הוא מבחן ההשתלבות - האם מי שטוען לקיומם של יחסי עבודה השתלב בליבת העשייה והעבודה. 

שימו לב - לפסיקה מעודכנת במאמר נרחב ומפורט בעניין פסק דין כותה - אל תפספסו...

"שכיר, עצמאי ומה שביניהם"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים