שכיר או עצמאי - נבדק לפי תיאור הצדדים?

בעידן המודרני עבודה יכולה להתבצע בהתאם לתבניות העסקה שונות, כגון עצמאי, קבלן, פרילנסר ועוד. תבניות העסקה אלו מאתגרות התפיסות המקובלת ביחס לשאלה מיהו "עובד", אתגר זה אינו נעלם מבתי הדין לעבודה. ואכן, פעמים רבות עולה השאלה האם אדם מסוים נחשב "עובד". לשאלה זו משמעויות רבות בייחוד לעניין תשלום זכויותיו הסוציאליות של העובד. כיצד ניתן להבחין אמתי אדם פועל כעובד שכיר או כעצמאי? במאמר זה נציג את השיקולים השונים שבהם יתחשב בית הדין בבואו להכריע בסוגיה.

 היותו של אדם "עובד" הוא דבר הקרוב לסטטוס ומעמד זה אינו נקבע על פי התיאור שניתן לו ע"י הצדדים או אחד מהם, אלא נקבע מבחינה משפטית על פי נסיבות המקרה כהווייתן (סעיף 15 לע"ע (ארצי) 14122-07-10 מכללת רמת גן נגד עו"ד אורי פרייס [פורסם בנבו] (13/9/12).
זאת, על פי מכלול הסממנים:

 המסקנה האם מדובר בעובד או במפרנס עצמאי מתקבלת לאחר בחינת מכלול הסממנים והעובדות והתמונה הכוללת המתקבלת מצירופם של אלה (ע"ע (ארצי) 1208/00 אלי עילם נגד מ.ל. בניה ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] ( עירית נתניה נגד דוד בירגר [פורסם בנבו] פד"ע ג' 177 ). מדובר בשאלה מעורבת של חוק ועובדה והיא תלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה, כפי שהוכחו בפני בית הדין.

 המבחנים לקביעת קיומם של יחסי עובד ומעסיק הם רבים ומגוונים. הכרעה לשאלת קיום יחסי עובד ומעסיק תינתן רק לאחר שקילת מצבור הסממנים על כפות המאזניים. משקלו היחסי של כל אחד מהסממנים אינו זהה ונקבע בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה (דב"ע נב/ 3-254 פריץ חיים נגד מפעל הפיס [פורסם בנבו] פד"ע כו 372 ; בג"צ 5168/93 שמואל מור נגד בית הדין הארצי לעבודה וגדעון אנגל.

מן האמור עולה כי היותו של אדם בסטטוס "עובד" אינה חייבת לעלות בקנה אחד עם התיאור שנתנו הצדדים, קביעת סטטוס "עובד" הינה עניין משפטי הנתון לקביעתו של בית הדין לעבודה. לפיכך, כאשר עורכים הסכם לביצוע עבודה חשוב להיוועץ עם עו"ד המומחה בדיני עבודה, בכדי לבחון האם אופי העסקה שהצדדים מעוניינים בו אכן עולה בקנה אחד עם קביעות בית הדין לעבודה בסוגיה. בעניין זה ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן שטיפל במקרים דומים בנושא עובד שכיר או עצמאי.


יש לשים לב לפסיקות חדשות שמתעדכנות באתר בעניין זה."שכיר? עצמאי?"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים