שכיר או עצמאי - המבחנים ונטל ההוכחה

כיצד ניתן לדעת האם אדם הינו בסטטוס עובד-שכיר, אז יחולו על המעסיק החובות לשלם את זכויותיו הסוציאליות, או עצמאי, שאז אין תחולה לחובת המעסיק לשלם זכויות סוציאליות. כמו כן, עולה השאלה על מי רובץ נטל ההוכחה להוכיח יחסי עובד-מעביד?  

 על מי הנטלה להוכיח יחסי עובד-מעביד?
הנטל להוכיח קיומן של יחסי עובד-מעסיק מוטל על התובע [דב"ע (ארצי) 1-168 מדינת ישראל נ' רחל שלו (פורסם בנבו, 28.8.1997)]. 
עובד שצריך להוכיח בתהליך תביעה את יחסי עובד מעביד- רצוי שיפנה לקבלת ייעוץ מפי עורך דין דיני עבודה ירושלים. במצב כזה ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן, אשר טיפל במקרים דומים בנושא יחסי עובד-מעביד, שיבחן את המקרה ויסייע בתהליך.
  מבחנים לקביעת יחסי עובד-מעביד

המבחן הדומיננטי הוא מבחן ההשתלבות, על שני פניו, החיובי והשלילי (דב"ע לו/ 3-53 כלונסאות ביסוס בע"מ נגד יהודה ארגז, פד"ע ח' (36).
הפן החיובי דורש קיומו של "מפעל" בו ניתן להשתלב וכן כי הפעולה המבוצעת היא חלק מהפעילות הרגילה ומהמערך הארגוני השגרתי של המפעל.
הפן השלילי הוא כי מבצע העבודה אינו בעל עסק עצמאי משלו. מלבד מבחן ההשתלבות קיימים מבחני משנה נוספים, אשר על אף שאינם מכריעים כשלעצמם, הרי שכל אחד מהם מהווה סממן נוסף לבחינת טיב היחסים בין הצדדים ויש בהם כדי להטות את הכף לכוון זה או אחר.

בין מבחני משנה אלה ניתן למנות, בין היתר, את בחינת זהות המספק את כלי העבודה, שכן באופן שגרתי מספק המעסיק לעובדיו את כלי העבודה (ע"א 458/71 ולנסי נגד פיוניר קונקריט ישראל בע"מ, פ"ד כו(2) 322); את מבחן הקשר האישי, ובכלל זה בחינת העובדה שככלל, אין עובד מעסיק עובדים משלו לצורך ביצוע העבודה; את מבחן המרות והפיקוח; האופן בו ראו הצדדים את היחסים ביניהם ושאלת הדיווח לרשויות ולצדדים שלישיים אודות מהות היחסים. 

מן האמור עולה כי נטל ההוכחה להצביע על קיומם של יחסי עובד-מעביד מוטל על הטוען לקיומם. כמו כן, המבחן העיקרי לבחינת יחסי עובד-מעביד הוא מבחן ההשתלבות, במסגרתו נבחן האם הפעולה או העבודה שבוצעה הינה חלק מהפעילות הרגילה והשגרתית של מזמין העבודה, ומן הצד השני האם מבצע העבודה הינו בעל עסק עצמאי משלו.  

אל תפספסו - שימו לב לפסיקה מעודכנת יותר במאמר נרחב מפורט בעניין פסק דין כותה..
"יחסי עובד מעביד - מבחנים והוכחה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים