שיקולים בקבלת עובד

מהם השיקולים המותרים למעסיק לבחון בבואו להחליט בעניין קבלתו של עובד לעבודה? 


 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 הוא החוק העיקרי הקובע אילו שיקולים מותר למעסיק לשקול בבואו להחליט על קבלה של עובד לעבודה. 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע איסור על מעסיק להפלות בקבלה לעבודה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו. במצב של הפליה כזו יש לפנות למשרד עורך דין דיני עבודה בירושלים העוסק בדיני הפליה בקבלת מועמד לעבודה. משרד עורך דין אביטן עוסק במקרים דומים.

 בנוסף קובע החוק כי קביעת תנאים בלתי סבירים, בנסיבות בעניין, בקבלה לעבודה הינה אסורה. 


 בפסיקה ניכר הקושי לשרטט את הגבול בין האסור לבין המותר לאור העובדה כי יש תפקידים המחייבים בירור בעניית פניות האישה לעבודה וכיוצ"ב. אך כללית יש לומר, כי ככל שמועמדת או מועמד למשרה מבהירים כי יש באפשרותם לעמוד בתנאים של היעדרויות מן הבית או זמינות מיוחדת למקום העבודה, חל איסור על המעסיק לדרוש מהם מידע מפורט יותר, בין אודות סדר איסוף ילדיהם מן הגן, בין אודות תכנון משפחתם ובין בכלל. דרישת מידע ברמות פירוט שכאלה מצביעה על שיקולים של הפליה גם אם דרישות המשרה מחייבות זמינות מיוחדת והיעדרויות רבות מן הבית.

לדוגמא בעניין עע (ארצי) 16136-05-15‏ ‏ מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי קיבלה נעמי 50 אש"ח בגין נזק לא ממוני לאור הריאיון הבא:

"א. כמה ילדים את מתכננת?

ב. את מוכשרת, יש לי אינטואיציה טובה לגביך, את יכולה ללמוד את החומר אבל אני בדילמה כי הוא לא רואה איך אימא ל-5 או 9 ילדים תוכל להסתדר. זה שם את המעביד ואת העובדת במצב לא נעים וזה לא טוב למי מהצדדים.

ג. אם היית גבר

ד. עכשיו "שחרדיות" יוצאות לשוק העבודה, אין "הנחות" בעניין מספר הילדים.

ה. אני צריך להתייחס אליך כמו אל שאר העובדים ואני לא יכול לעשות לך הנחות...

ו. יש נסיעות לתל אביב ולעיתים לאילת. אני צריך לדעת שאת יכולה לעשות את זה בלי לדאוג שאת צריכה לקחת את הילדים מהגן.

ז. יש לי חבר מקרית שמואל (שכונה דתית שבה התובעת מתגוררת) שיש לו רק 3 ילדים אך אשתו עובדת עם מישהי שיש לה 9 ילדים שלא תוכל להתמודד עם העבודה.

ח. את תצטרכי לעבוד כמו גבר.

ט. ברגע שלוקחים מישהו לעבודה, זה בלתי חוקי לשאול על ילדים וכדומה אבל כעת כאשר הוא רק מנסה למצוא את הבן אדם המתאים, הוא יכול לשאול".


לסיכום, חל איסור על המעסיק לשקול שיקולים אשר אינם קשורים בקשר ענייני למשרה המוצעת, ובמיוחד אסור לו לשקול שיקולים העלולים לעלות כדי הפליה בהתאם לחוק שוויון הזדמניויות בעבודה.

לפיכך, יש לשים לב היטב לישום חוק זה באופן פרסום המשרה, לשאלות שנשאלות בריאיון העבודה ובכלל בהליך קבלת העובד.
   "שיקולים בקבלת עובד - הפליה"


משרד עו"ד אשר אביטן

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים