שוויון בעבודה

למעסיק אסור להפלות עובדים במקום העבודה על רקע של הפליה פסולה.

כמה דוגמאות להפליה פסולה: מין, הריון, דת,  לאום נטיעה מינית, שירות מילואים.

האפליה אסורה בין בקבלה לעבודה, בתנאיה, אפשרויות קידום, השתלמות מקצועית, פיטורים, הטבות ותשלומי פרישה.

הזכות לשוויון בעבודה מוקנית לעובדים באופן אוטומטי, במקרה של הפרה ניתן לתבוע את המעסיק על כך.

חשוב לשים לב – אי קבלה לעבודה או פיטורין שנובעים מסיבות של חוסר התאמה או ממחויבות התפקיד אינם נחשבות לחוסר שוויון.

 

בכל מקרה של הפליה מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מעו''ד מומחה בתחום.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים