ראיון עבודה

כל מחפש עבודה, נדרש בזמן זה או אחר להגיע לראיון עבודה. בעת הראיון נשאל המועמד שאלות על ידי המעסיק. פעמים רבות שאלות המעסיק, אף על פי שנעשו ברוח טובה, עלולות לחצות את הגבול הלגיטימי על פי הדין. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה הוא הנדבך המרכזי אשר מסדיר את כללי המותר והאסור בהקשר זה. 

 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 קובע איסור על מעסיק להפלות בקבלה לעבודה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 עוד, נאסר על מעסיק לדרוש מדורש עבודה את הפרופיל הצבאי שלו.

 בפס"ד סעש (ת"א) 40058-09-13‏ ‏ לינוי דבח נ' עוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ בית הדין פסק כי הנתבעת לא קיבלה את התובעת לעבודה מחמת היותה בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא הפיצוי לפי החוק בסך 50,000 ₪.

 בפס"ד סעש (ב"ש) 40925-07-13‏ ‏ לינוי דבח נ' שופרסל בע"מ קבע בית הדין כי הסרת מועמדותה של התובעת לתפקיד קופאית בשל היותה בהיריון היא הפליה פסולה האסורה על פי סעיף 2 לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. בית הדין האזורי לעבודה חייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 25,000 ₪.

 בנוסף, חל איסור על מעסיק לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע מהמרשם הפלילי. עם זאת, לא חל איסור על מהעסיק לשאול על עברו הפלילי של מועמד בתנאי שהשאלה רלוונטית לתפקיד המוצע (ע"א 8189/11 דין נ' מפעל הפיס). שאלות הנשאלות בזמן ראיון עבודה העומדות בספק של מותר או אסור יוכלו להבחן במשרד עו"ד אשר אביטן. משרד זה עוסק בדיני עבודה ויוכל לסייע בקביעה האם מעסיק חצה את גבול המותר ופגע בזכות המועמד לשוויון הזדמנויות בראיון עבודה.

לסיכום, על המעסיק לשים לב היטב לאופן עריכת ראיון העבודה, תוך מניעה מוחלטת מפגיעה באופן מפלה במגזר כל שהוא. בנוסף, חל איסור על המעסיק לשאול שאלות כגון: מעמד אישי, תכיפות הקריאה לשירות מילואים או ארץ מוצא, כן חל איסור לדורש מידע מהמרשם הפלילי או לדרוש ממועמד לעבודה את הפרופיל הצבאי שלו. אם נשאלת שאלות מסוג זה פנה לייעוץ עו"ד המומחה בדיני עבודה לבדיקת זכויותיך. 
"שאלה מותרת או אסורה"


משרד עו"ד אשר אביטן

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים