מי מהמעסיקים צריך לשלם פיצויי פיטורים

השינויים בשוק החופשי מזמינים, באופן תדיר, שינויים ותחלופת מעסיקים במקום העבודה. על כן עולה השאלה מה דינו של עובד אשר הועסק באותו מקום עבודה משך שנים, ובתקופת עבודתו התחלפו מספר מעסיקים. ממי רשאי העובד לתבוע את פיצוי הפיטורים המגיעים לו על פי דין? 

 עבדתי בכמה מקומות עבודה באותו מקום באותו תחום והחברות של המעסיקים התחלפו, ולא קיבלתי פיצויי פיטורים מאף אחד. ממי אוכל לתבוע את פיצויי הפיטורים אם בסוף פוטרתי?

 כדאי להכיר את סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה קובע שמי שעבד שנה אחת ברציפות במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים.


 שימו לב, חובה שתהיה שנה עבודה אצל המעסיק האחרון וחובה שהמעסיק האחרון יפטר את העובד.


 עוד צריך להכיר שביחס למעשה הפיטורים נדרש אקט חד משמעי של המעסיק.


 אם כן, הכלל הוא שהמעסיק האחרון חייב בתשלום פיצויי פיטורים לעובד אם ביצע עבודה באותו מקום והתחלפו בו המעסיקים. אבל, ככל שהמעסיק האחרון יוכיח כי שולמו פיצויי הפיטורים על ידי מעסיקים קודמים, כמובן יהא פטור מתשלום פיצויים בגין כל התקופה. 


 חשוב להכיר כי יש נסיבות מסוימות בהן עובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה ובכל זאת יש חובה על המעסיק הקודם לשלם לו פיצויי פיטורים. כך במצב של החלפת ספקי שירות, כאשר ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי; כך גם כאשר נקבע בהסכם קיבוצי כמו בענף הניקיון כי כל ספק שירות נדרש לשלם שעבור עובדיו פיצויי פיטורים בגין התקופה בה העסיקם; וכן כך כאשר קיים חשש כי ספק השירותים החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת (עד"מ 1011/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ – טטיאנה ורונין ואח' מיום 21.8.055).


 יש לציין כי יש צווי הרחבה שונים המקנים זכויות שונות בעניין זה וכדאי לבחון אף את צווים אלו.

לסיכום, מקום שעובד הועסק במשך שנת עבודה רצופה והמעסיק האחרון הוא שיפטר את העובד – זכאי העובד לפיצוי פיטורים מלאים מהמעסיק האחרון, אלא עם כן יוכיח המעסיק כי שולמו פיצוי פיטורים על ידי מעסיקים קודמים. כמו כן קיימות נסיבות שבהן על המעסיק היוצא לשלם פיצוי פיטורים לעובד. לאור מורכבות הנושא מומלץ לפנות לייעוץ עו"ד אשר אביטן, הבקיא בדיני פיצויי פיטורים, או כל עו"ד דיני עבודה תל אביב ובכך לעמוד באופן מקסימלי על זכויותיו של העובד


"שני מעסיקים שונים - מי ישלם פיצויי פיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים