פיצויי פיטורים לא רק בפיטורים

 קבלת פיצויי פיטורים נכרכת באופן שגוי לעיתים רק בעובדה שהעובד פוטר. אולם ניתן לקבל פיצויי פיטורים לא רק במקרים שהתבצע הליך פיטורים, אלא קיימים מקרים שהחוק והפסיקה הכירו בהם שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם במקרה שהתפטר, כלומר שבחר לעזוב את מקום העבודה.

 בנוסף, קיימים הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה או לחילופין הסכמים אישיים עם העובד אשר יכולים להקנות לו פיצויי פיטורים מלאים גם כאשר העובד עוזב את העבודה. מעסיקים רבים מחתימים את העובד על מנגנון שעונה להגדרה בס' 14 לחוק פיצויי פיטורים. כך שעובד שבוחר לעזוב את העבודה מרצונו יהיה זכאי לכל הפיצוי פיטורים שנצברו עבורו בקופת הפיצויים.

 יש להדגיש כי האחוזים המופרשים היום לפנסיה מגלמים סכום נכבד מפיצויי הפיטורים ובכל זאת ישנם הפרשים לא מעטים בפער בין מה שהופרש לפיצוי לבין שמגיע לעובד בפועל.

 עובד אשר מרגיש כי תנאיו הורעו ומחליט לעזוב את מקום העבודה ללא הודעה מקטין את סיכוייו לקבל פיצויי פיטורים. זאת משום שהפסיקה קובעת שיש לתת למעסיק לתקן את הרעת התנאים.

 

  להלן מספר דוגמאות בהן בית הדין לעבודה יזכה את העובד בפיצויי פיטורים גם אם עזב את העבודה בעצמו כלומר התפטר ולא פוטר:

9 חודשים לאחר לידה לצורך טיפול בילד- במקרה בו אישה מחליטה לעזוב את העבודה לטובת טיפול בילד שנולד תהיה האישה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים במקרה שהיא מבקשת לסיים את עבודתה. יש לציין שגם במקרה שהאישה מוצאת עבודה אחרת רק בתנאים נוחים יותר המאפשרים לה זמן רב יותר לגדל את הילד תהיה האישה זכאית לפיצויי פיטורים מלאים.

הרעה מוחשית בתנאי עבודה- הרעת תנאים הנו מושג המוכר בדיני עבודה ומשמעותו שתנאי העובד הורעו באופן מוחשי ובתנאים אלו לא ניתן לבקש ממנו להמשיך את עבודתו. דוגמא קלאסית לעניין זה הינו הפחתה בשכר. במקרה של הרעת התנאים הפסיקה מבקשת מהעובד לתת אפשרות למעסיק לתקן את הרעת התנאים ורק במידה והמעסיק מסרב יש ליתן הודעה מוקדמת כדין  להתפטרות מצד העובד.

מצב רפואי- מצב רפואי של עובד המונע ממנו לבצע את עבודתו יכול לזכות את העובד בפיצויי פיטורים בתנאים הבאים: העובד פנה לרופא תעסוקתי שקבע כי אינו יכול להמשיך לבצע את עבודתו בנסיבות אלו. גם הרופא התעסוקתי קובע כי ניתן לעבוד באופן חלקי זאת סיבה מספקת. בנוסף, המעסיק לא יכול למצוא לעובד עבודה חלופית באותם תנאים בכפוף למגבלות שהוצגו ע" הרופא התעסוקתי.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים