פיצויי פיטורים וקופת פנסיה

האם מעסיק רשאי לדרוש בחזרה כספים אשר הופרשו לטובת פיצוי פיטורין ו/או קופות הפנסיה של העובד? 


נקודת המוצא:

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי סכומים ששולמו  במקום פיצוי פיטורין, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצוי פיטורין, או שהופרשו לקופת גמל לקצבה - לא יהיו נתנים להחזרה. 

החריג
המעסיק יכול לדרוש כספים כאמור, מקום שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצוי פיטורין או בהפרשות לגמל.
יודגש כי מדובר בנסיבות קיצוניות במיוחד. 

אם כן, הכלל הוא כי שסוכמים ששולמו לקופת הגמל לתשלום פיצוי פיטורין, או שהפרשו לקופת גמל לקצבה אינם ניתנים להחזרה. יחד עם זאת, קיימות נסיבות קיציניות ונדירות שבהם העובד חל לעבוד, ואשר אינן מזכות אותו בפיצוי פיטורין או בהפרשות לגמל.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים