עובד שחזר מתקופת חל''ת

כל עובד שחזר לעבודתו לאחר תקופת החופשה ללא תשלום, אם הוא נרשם באתר שירות התעסוקה ו/או הגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי צריך לדווח על חזרתו.

חשוב להדגיש – הדיווח צריך להיות גם בביטוח לאומי וגם בשירות התעסוקה.

את הדיווח ניתן לעשות באופן מקוון באתר הביטוח לאומי ובאתר שירות התעסוקה.

הדיווח לביטוח לאומי ניתן להיעשות הן על ידי העובד באמצעות הטופס המקוון והן באמצעות המעסיק באופן מרוכז על ידי מערכת השכר.

עובד שקיבל דמי אבטלה וחזר לעבודתו לאחר תקופת החופשה ללא תשלום, נדרש להציג בפני המעסיק כמה קיבל סך הכל כולל סכום המס שנוכה בכדי שהמעסיק יערוך עבורו תיאום מס הכנסה כולל הכנסתו מדמי האבטלה.

דמי החופשה ללא תשלום הם באים כתחליף לשכר עבודה של העובד, ולפי פקודת מס הכנסה הם נחשבים כהכנסה שצריך לדווח עליה.

חשוב לציין - שהחובה לעשות תיאום מס מוטלת על המעסיק.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים