עובד המעוניין להתפטר במהלך החופשה ללא תשלום או לאחר מכן

עובד המעוניין להתפטר במהלך החופשה ללא תשלום או לאחר מכן, רשאי לעשות זאת ובלבד שיעשה זאת כדין.

על העובד לתת למעסיק לפני שהוא מתפטר הודעה מוקדמת בכתב בה הוא מודיעה למעסיק על רצונות להתפטר.

חשוב לציין – אין חובה על העובד לציין את סיבת התפטרותו וכן אסור למעסיק לחייבו לספר.

זמן ההודעה ליפני הפיטורים נגזר מהוותק שצבר העובד בתקופת עבודתו והוא כדלהלן:

  • עבד פחות מ6 חודשים – יום על כל חודש.
  • מ6 חודשים ועד שנה – יומיים וחצי על כל חודש.
  • עבד מעל שנה והלאה – נדרש להודיע לו חודש מראש.

עובד שהתפטר ללא הודעה מוקדמת למעסיק כחוק, יהיה חייב לפצותו בסכום השווה לשכר שהיה מגיע לו בתקופת ההודעה המוקדמת.

חשוב לדעת – במידה והמעסיק מוותר על העסקתו בתקופת ההודעה המוקדמת, חייב המעסיק לשלם לו את הסכום המגיע לו על תקופת ההודעה. כלומר, חלף הודעה מוקדמת.

על העובד לנהוג באחריות ותום לב ולנסות לצמצם את הנזקים שיגרמו למעסיק עקב עזיבתו.

במקרים מסוימים, המעסיק יהיה זכאי לפיצויים בגין הפרתו של העובד.

לכן, במצב של התפטרות אנו ממליצים לגשת ליעוץ פרטני מעו''ד מומחה בתחום בכדי שהדברים יעשו באחריות הנדרשת.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים