עובדי סיעוד


מטרתו של חוק שעות עבודה ומנוחה לאזן בין שעות העבודה לבין שעות המנוחה שעל המעסיק לאפשר לעובדו. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובדים בענף הסיעוד? האם זכאים עובדי ענף הסיעוד לשעות מנוחה שבועית? במאמר זה נשיב לשאלות אלו. 

 שאלות אלו נדונו בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה –ע"ע 157/03 יולנדה גלוטן - לאה יעקב (פורסם בנבו, 1.1.2007) שם נקבע בדעת הרוב, כי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ואין לקבוע הלכה כללית לגבי תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה בעניינם של עובדים סיעודיים.

 פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין גלוטן עמד לדיון נוסף בבג"ץ. בית המשפט עמד על כך כי מדובר בסוגיה קשה ומורכבת וכי הכרעה בעתירה לטובת החלת שעות עובדה ומנוחה תפגע במטופלים הסיעודיים, המהווים אוכלוסייה מוחלשת, ומאידך אי-החלת חוק שעות עבודה ומנוחה תפגע בעובדי הסיעוד. לבסוף פסק בין המשפט כי אין להחיל את חוק שעות עבודה ומנוחה בכללותו על עובדי סיעוד. [דנג"ץ 10007/09 גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' (פורסם בנבו, 18.3.2013). 

 מאידך, העובדים הזרים כן זכאים ליום מנוחה שבועי.

 כאשר בפועל הועסק העובד הזר גם בימי המנוחה השבועית שלו, זכאי הוא לתמורה בגין עבודה זו, מעבר לשכר ששולם לו עבור משרה מלאה. לכמה? נקבע מכח חוק שכר מינימום, פיצוי בשווי שכר יום עבודה בגין כל יום מנוחה שבועית שבו עבד. עובד זר שעובד ביום המנוחה השבועית ולא מקבל על כך פיצוי בתמורה רשאי לתבוע נגד מעסיקו. עורך דין דיני עבודה ירושלים יוכל לבחון את המקרה ולסייע בתהליך המשפטי. במצב כזה יש לפנות למשרד עורך דין אשר אביטן שמטפל במקרים דומים בנושא עבודה ומנוחה של עובדי סיעוד.

לפיכך, מן האמור עולה כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל במלואו על עובדים בענף הסיעוד. עם זאת עובדי הסיעוד זכאים ליום מנוחה שבועי. במקום שלא ניתן לעובד סיעוד יום מנוחה שבועי, זכאי הוא לשכר עבודה בגין כל יום מנוחה שבו עבד.


"שעות עבודה ומנוחה - עובד סיעוד"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים