עבירות משמעת חמורות של עובד – האם ניתן לשלול פיצויי פיטורים?

עבירות משמעת חמורות של עובד – האם ניתן לשלול פיצויי פיטורים?

מנהל סניף במכון כושר דיווח על שעות עבודה פיקטיביות של עובדים והכניס בחינם מקורבים למכון הכושר. נעשתה למנהל ישיבת בירור במהלכה נהגו בו בצורה מבישה, לא נערך לו שימוע והוא פוטר לאחר הבירור.

האם העובדה שהעובד ביצע עבירות משמעת חמורות שוללת את זכאותו לפיצויי פיטורים?

סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים קובע:

" בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע;..."

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי ביצוע עבירות המשמעת החמורות, אשר על פי הפסיקה ובהתאם לסעיף 17 לחוק פיצויי פיטורין מצדיקות שלילה חלקית של פיצויי הפיטורים, אך בשל הפגמים שנפלו באי עריכת השימוע וישיבת הבירור שהתרחשה יש לשלול לעובד 25% בלבד מפיצויי הפיטורים.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים