מעסיק המעוניין לפטר עובד בסיום החל''ת

מעסיק המעוניין לפטר את העובד בתום תקופת החופשה ללא תשלום מכיוון שאין באפשרותו להחזירו, רשאי לפטר את העובד ובלבד שיקיים את הליך הפיטורים כדין:

  1. שימוע – על המעסיק לתת הודעה בכתב לעובד על השימוע תוך זמן סביר שיהיה ניתן לעובד להתכונן לו כראוי. בישיבת השימוע עם העובד על המעסיק להציג בפניו את הסיבות שגרמו לו להגיע להחלטה של פיטורים. ומנגד, על העובד להציג את טענותיו בפני המעסיק בעניין.
  2. הודעה מוקדמת – על המעסיק לתת הודעה מוקדמת בכתב לעובד המבשרת על סיום העסקתו. אורך זמן ההודעה יהיה בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה כדלהלן:
  • עבד פחות מ6 חודשים – יום על כל חודש.
  • מ6 חודשים ועד שנה – יומיים וחצי על כל חודש.
  • עבד מעל שנה והלאה – נדרש להודיע לו חודש מראש.
  1. גמר חשבון ותשלום פיצויי פיטורים – המעסיק נדרש לבצע חישוב על כל ימי החופשה שהעובד לא פדה, תשלום דמי הבראה ופיצויי פיטורים.
  2. אישור גמר עבודה – על המעסיק לתת לעובד טופס חתום המפרט את תקופת העבודה שעבד תחתיו.

נושאים אלו רגישים, מומלץ לגשת לקבל ייעוץ כוללי מעו''ד מומחה בתחום.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים