מידע למעסיקים

נושאים מרכזיים

ציר הזמן בעבודה

טרום יחסי עבודה
כולנו מחפשים עובדים חרוצים וטובים שידעו לעשות את המלאכה המקסימאלית ללא צורך בחיכוכים ועיכובים. החוק קובע כי כולם שווים לאימון מלא בעניין הזה ועל פי הנחה זאת על המעסיק לפעול באופן שאינו דורך על מגזר, מין וכיוצ"ב, זאת כבר משלב הפרסום וכלה בפיטורי העובד בעת הצורך. הגשנו כאן נקודות חשובות לתשומת לב ראויה בעניין זה.
תחילת יחסי עבודה
הסכם העבודה הוא שלב חשוב ויסודי בהתקשרות בין העובד למעסיק. זהו יכול להיות שלב גורלי להתקשרות או לביטולה. יש נקודות רבות שחשוב ששני הצדדים ישימו את ליבם אליהם. התייחסנו כאן למספר נקודות עיקריות
יחסי עובד מעביד
לא פשוט לדעת האם בכלל חלים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. במידה ואלו חלים קובע החוק חובה גמורה למסור תלושי שכר לעובד שכזה. על היחסים ועל תלושי השכר כתבנו במסגרת זאת.
זכויות עובדים
זכויות העבודה מאז ומעולם עניינו ומעניינים את כולנו. רשמנו כאן רשימה חשובה של כלים לבדיקת זכאות הצדדים את זכויותיהם, לרבות מקרי קצה לא פשוטים וכיוצ"ב.
סיום יחסי עבודה
סיום עבודה איננו פשוט. כשנעשה הוא חייב להיות כפי שקובע החוק, עם הזמנה לשימוע, שימוע, הודעה מוקדמת, מכתב פיטורים, גמר חשבון ועוד. בשלב זה נחשפים הצדדים לכל מיני התנהלויות וחשוב לבחון האם אלו עומדים בדרישות החוק. לשם כך ניתן להיכנס לנושאים הבאים. האם יש משהו אחרי סיום העבודה? לפעמים כן. לפעמים יש סעיפים של אי תחרות וסודיות שהעובד חתום עליהם. האם תמיד הוא מחוייב אליהם? התשובה היא שלא תמיד. מן העקרונות הנבדקים רשומים לכם במסגרת זאת.