מה חשוב לי כמעסיק שיירשם בהסכמי עבודה?

 מומלץ לרשום בהסכם העבודה את מלוא התוכן הנדרש בהודעה על תנאי עבודה.

 מומלץ לרשום חובת מתן אישור רשום בכתב לעבודה בשעות נוספות מעבר לנרשם בהיקף שעות העבודה.

 מומלץ לרשום חיוב בקנסות עבור פעולות חמורות מסוימות של העובד אשר הוא נותן כבר בחתימת ההסכם את הסכמתו לניכויים. על קנסות אלו להיות תחומים בסכום קצוב.

 מומלץ ליתן את האופציה לניוד העובד בהתאם לצרכי המעסיק.

 מומלץ להגדיר הוראות בטיחות נחוצות לסוג העובדה.

 מומלץ לרשום חובת דיווח על הנוכחות.

 מומלץ לרשום תניית סודיות ואי תחרות ואיסור ניגוד אינטרסים.

 מומלץ לרשום תקופת ניסיון.

 מומלץ לרשום תקופת הכשרה  מיוחדת המחייבת עבודה המגלמת את שווי קורס הכשרת העובד.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים