כתב הגנה בבית הדין לעבודה

 מעסיק עובדים והוגש נגדך כתב תביעה? עליך לפנות לעורך דין מומחה, לשם הגשת כתב הגנה בבית הדין לעבודה. מהו המועד להגשת כתב הגנה? היכן מגישים אותו? מה צריך להופיע בו ומתי יש צורך לפנות לעורך דין לדיני עבודה? על שאלות חשובות אלו – במאמר שלפניכם.

 

 כתב הגנה בבית הדין לעבודה

מערכת המשפט מתנהלת באמצעות כתבי טענות, במסגרתם, כל צד לסכסוך המשפטי, מציג את טענותיו, במטרה להגיע לתוצאה המשפטית הרצויה לו. כאשר עובד מגיש כתב תביעה, הוא מפרט את העילות המשפטיות שלו כנגד המעסיק. על מנת להתגונן נגד טענותיו, יגיש המעסיק כתב הגנה בבית הדין לעבודה, במסגרתו, ישיב לטענות העובד, במטרה להפריכן ולהביא לדחיית התביעה, כולה או חלקה.  תוכנו של כתב ההגנה צריך להיות ברור ומקיף ולהתייחס לכל טענות התובע. במידת הצורך, ניתן לצרף מסמכים שונים, התומכים בטענות המעסיק, כגון חוזה עבודה, תלושי שכר, התכתבויות בין המעסיק לעובד וכיו"ב.

 

 מועד ההגשה 

כתב הגנה בבית הדין לעבודה, יוגש לבית המשפט אליו הוגשה התביעה וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה. לכלל זה יש שני חריגים: האחד, כאשר מדובר בתביעה לתשלום שכר עבודה, המתנהלת בהליך של דיון מהיר, אז המועד להגשת כתב ההגנה מתקצר ועומד על 15 יום. החריג השני הוא במצב שבו מוגשת בקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה.

 

 מעסיקים שימו לב: אי הגשת כתב הגנה, או הגשתו שלא במועד, עלולה להביא לקבלת התביעה של העובד, ללא שניתנה לכם הזדמנות להשמיע את טענותיכם. מצב משפטי זה נקרא פסק דין בהעדר הגנה. על מנת להימנע ממצב שכזה, אל תשתהו ועם קבלת כתב התביעה לידכם, פנו מיידית לעורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

 השתהות בפנייה לייצוג משפטי, היא אחת הטעויות הנפוצות ביותר בקרב מעסיקים, הסבורים כי יוכלו להגיש את כתב ההגנה בכל עת. זוהי כמובן טעות והגשת כתב ההגנה, חייבת להיעשות במסגרת המועדים הנ"ל. נקודה חשובה בהקשר זה היא כי גם בקשה להארכת מועד הגשת כתב הגנה, חייבת להיות מוגשת במסגרת 15/30 הימים אשר נקבעו בחוק.

 

 קיזוז או תביעה שכנגד

במקרים רבים, עומדת למעסיק טענת קיזוז כנגד העובד, במסגרתה יש לקזז מסכום התביעה סכומים מסוימים. כך למשל אם העובד טוען לאי תשלום דמי חופשה, כאשר בפועל הם שולמו במלואם. אם טענת הקיזוז תתקבל, יופחת הסכום מסך התביעה. מה קורה כאשר למעסיק מספר טענות קיזוז, אשר עולות על סכום התביעה? במצב שכזה, יש להגיש, במקביל לכתב ההגנה, תביעה שכנגד, אשר תתנהל כתביעה עצמאית, בנפרד מן התביעה העיקרית, אשר הוגשה על ידי העובד.

  

  פנייה לעורך דין

כאמור לעיל, עם קבלת כתב התביעה, יש לפנות לעורך דין מומחה, על מנת שיגיש כתב הגנה בבית הדין לעבודה. שיהוי בפנייה לייצוג משפטי, חושפת את המעסיק לפסק דין בהעדר הגנה, במסגרתו יחויב בכל סכום התביעה, ללא שניתנה לו הזדמנות להציג את טענותיו ועל כן חשוב מאוד שלא להתעכב בפנייה לעורך הדין. למותר לציין, כי יש להקפיד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה ובעל ניסיון רב בייצוג מעסיקים, על מנת שהמעסיק יזכה להגנה המקצועית הטובה ביותר.

 

 מעסיק, האם אתה באמת זקוק לעורך דין? התשובה היא כן. כמובן שמבחינה טכנית, המעסיק רשאי להגיש כתב הגנה באופן עצמאי, אולם, מטבע הדברים, סיכוייו לנצח בתיק יורדים באופן משמעותי, שהרי למעסיק אין את הידע והמומחיות המשפטית, על מנת להשיב לטענות התובע כראוי ולתת "פייט" אמיתי לכתב התביעה. התוצאה אפוא במקרים רבים תהיה קבלת התביעה ופסיקת הוצאות משפט גבוהות לעובד. על כן, אם הוגשה נגדך תביעה, אל תנסה להתמודד עם ההליך המשפטי לבדך ופנה לעורך דין לדיני עבודה.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים