חייבים לדייק בעילות על מנת לזכות לקבל פיצויי פיטורים

רבים חושבים שבנקל ניתן לדרוש פיצויי פיטורים מן המעסיק, אבל כדאי להכיר את העובדות ואת המסגרת המשפטית לאשורה. במאמר זה נבהיר את הסעיפים והעקרונות החלים על עובד המבקש לתבוע פיצוי פיטורים.

 אמת היא כי קיים בחוק סעיף המקנה זכות לעובד בפיצויי פיטורים במצב של הרעת תנאים מוחשית או במצב בו באותן נסיבות אין מקום לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו. ראה סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

 יש לשים לב כי מדובר על שתי עילות שונות; עילה אחת של התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועילה שנייה לפיה התקיימו נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, דהיינו, לאו דווקא שיש בהן הרעה בתנאי העבודה.

 בכל אחת מן העילות יש להביא חומר ראיות אחר.

 ראוי כי עובד המגיש תביעה יציג במפורש ובבירור מה היא עילת התובענה שלו, או לחילופין כי הוא תובע על פי שתי עילות התביעה, לחילופין או במצטבר.

 יש להדגיש כי לא בכל מקרה, או שרשרת מקרים הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת רוח, עלול לעלות בכדי עילה המצדיקה התפטרות עם זכאות לפיצויים [ר' דב"ע לג/3-34 ארנה רונבליט - א' רוזנגרטו בע"מ, פד"ע ד' 411, 414)].

 חשוב לדעת כי שינויים ארגוניים במקום העבודה אינם מביאים בהכרח להרעת תנאי העבודה או לנסיבות שבהן לא ניתן להמשיך בעבודה. בעניין זה נכתב רבות. ראה לדוגמא ב-דב"ע לב/3-27 מרדכי פרל - מדינת ישראל, פד"ע ו', 60, 62, 63.

 יצוין כי כשבית הדין בודק האם אין לדרוש מן העובד שימשיך לעבוד, בעילה השנייה, המבחן הינו סובייקטיבי. כלומר, בוחנים אם אין לדרוש מהעובד שבו מדובר, בנסיבותיו הוא, כפי שהינו וכפי אישיותו, שימשיך בעבודתו.

 הסובייקטיביות שבה מדובר מוצאת את ביטויה גם במיוחד במקומות העבודה למיניהם ובסביבה שבה מדובר. לא הרי מוסך, בניין ונמל כהרי משרד, מרפאה או מעבדה; לא הרי המצופה מאדם בריא כמצופה מאדם חולה או חולני, ולא הרי המצופה מאדם צעיר כהרי המצופה מאדם בא בימים.

 הבסיס הוא שעובד בא למקום עבודתו כדי לעבוד בו ולתרום למפעל מכוחו וממרצו; אין הוא בא למפעל על מנת לסבול פגיעות אישיות - לא מצד המעביד ולא מצד חבריו לעבודה, בין שהם ממונים עליו ובין שהם שווים לו.

 על בסיס האמור אין מרשם שיענה על הכל ועל כולם, אלא כל עובד נבדק על פי נסיבותיו הוא, נסיבות ונסיבות - ומשקלן, עובד ועובד - ותגובתו. 

מהאמור עולה כי לעובד המבקש להתפטר מעבודתו ולזכות בפיצוי פיטורים 2 עילות מרכזיות העומדות לרשותו: הראשונה, הרעה מוחשית בתנאי עבודה, והשנייה שעניינה קיום נסיבות שבהם אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו. כן כפי שראינו לעיל, יש צורך בהיכרות הכוללת פרטים קטנים ודקויות לצורך הגשת תביעה בעילות אלו. לפיכך מומלץ להיוועץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה בטרם יגיש העובד את תביעתו או מכתב פיטורים בגין אחת מעילות אלו. במצב כזה ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן המטפל במקרים דומים.
"דיוק בעילות לפיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים