חובת פרוטוקול בשימוע

על מעסיק המעוניין לפטר עובד, חייב לערוך שימוע לפני פיטורין.

השימוע נועד לתת הזדמנות לעובד לשמוע את סיבות הפיטורים ולתת לו להשמיע את טענותיו בעניין.

נבדוק את דרישת תיעוד השימוע בפרוטוקול, לשאר ענייני השימוע תוכלו לגשת לממר בשם זכות שימוע תחת כותרת סיום יחסי עבודה.

כאשר מעסיק עורך שימוע לעובד, הוא נדרש לתעד את שיחת השימוע בפרוטוקול.

בפרוטוקול נדרש לתעד את התייחסותו של העובד לטענות המעסיק.

לאחר השימוע, נדרש המעסיק להעביר את הפרוטוקול מהשיחה לעובד בכדי שיעיין בו ויאשר את נכונותו.

לאחר אישור העובד, על המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול בציון תאריך השימוע ולמסור לאחר מכן עותק לעובד.

בכל מקרה של עריכת שימוע שלא כדין, מומלץ לגשת לקבלת ייעוץ פרטני מעורך דין המומחה בתחום כדי לבחון את המקרה לגופו.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים