התפטרות בדין מפוטר

יחסי עובד מעביד מסתיימים בדרך כלל בפיטורים או בהתפטרות, אך לצד אלו קיימת גם אפשרות נוספת – התפטרות בדין מפוטר. זהו מצב שבו העובד מתפטר מיוזמתו ממקום העבודה, אך למרות זאת, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים משום שרואים בהתפטרות זו כאילו פוטר.

מהי התפטרות בדין מפוטר?

הכלל הבסיסי בדיני עבודה הוא, כי עובד זכאי לפיצויי פיטורים כאשר פוטר על ידי המעסיק ולא בעת התפטרותו. אולם, חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע מספר נסיבות בהן יוכל העובד להתפטר מיוזמתו ובכל זאת תקום לו הזכות לתשלום פיצויים. טרם נסקור מספר דוגמאות בהרחבה, חשוב לציין כי הזכאות לפיצויי פיטורים במסגרת התפטרות בדין מפוטר, דורשת מהעובד לעמוד בכללי פרוצדורה מסוימים ולפיכך, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי טרם ההתפטרות.

הרעת תנאים מוחשית

אחת העילות השכיחות ביותר להתפטרות בדין מפוטר, היא הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה. מדובר בשינוי חד צדדי לרעה בתנאי ההעסקה של העובד כך שלא ניתן לצפות ממנו להמשיך בעבודתו ורואים בהתפטרותו כאילו פוטר. ישנן דוגמאות רבות למצב זה, למשל:

  • שינוי לרעה ביחסי העבודה: יחס בלתי מכבד כלפי העובד, למשל חוסר סובלנות כלפיו, הטחת עלבונות, זלזול וכיו"ב.
  • פגיעה בשכר: הפחתת היקף המשרה של העובד שלא בהסכמתו, לרבות פגיעה במעמדו בעבודה, בסמכויותיו וכיו"ב.
  • אי תשלום זכויות סוציאליות: כל הפרה מתמשכת מצד המעסיק בעניין זה, יכולה להוות הרעת תנאים ממשית. כך למשל, הלנת שכר, אי תשלום דמי הבראה, דמי חופשה וכיו"ב.

Alternate Text עובד שים לב: טרם התפטרות בגין הרעת תנאים מוחשית, יש ליידע את המעסיק בדבר ההרעה ולתת לו מסגרת זמן מוגדרת לתקנה. היה והמעסיק לא עשה זאת, תוכל להתפטר בעילה זו ותהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. על מנת לודא שאכן העובד זכאי לתבוע את המעסיק לפיצויי פיטורים בשל הרעת תנאים, רצוי לגשת אל עורך דין מומחה בדיני עבודה תל אביב. עורך דין אשר אביטן, המומחה בתחום דיני עבודה ופיטורים, יוכל לסייע במקרה כזה, כפי שטיפל במקרים דומים.

התפטרות לרגל טיפול בילד

דוגמא נוספת של התפטרות בדין מפוטר, היא התפטרות עובדת תוך תשעה חודשים מיום הלידה, על מנת לטפל בילד שנולד. זכות זו חלה גם על עובדת אשר קיבלה ילד למשמרת מאם פונדקאית וכן על עובדת אשר קיבלה לאימוץ ילד מתחת לגיל 13, או ילד לאומנה אשר גילו מתחת ל10 וכל זאת בלבד שההתפטרות הנה תוך 9 חודשים מיום קבלת הילד. בנסיבות מסוימות, זכות זו עומדת גם לאב, אשר יוכל להתפטר במקום בת הזוג. מה התנאים לכך? כך למשל, כאשר בת הזוג הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים, או כאשר עבדה כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים, בסמוך ליום התפטרותו.
Alternate Text מעסיק שים לב: עובדת אשר התפטרה לרגל טיפול בילד, יכול שתהיה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים גם כאשר מצאה מקום עבודה אחר, על כך יש להיוועץ עם עורך דין.

התפטרות מחמת מצב בריאותי לקוי

עילה מרכזית וחשובה נוספת, היא התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחה כגון בן זוג, ילד והורה. בהקשר זה חשוב לציין, כי אין הכרח כי המחלה או הליקוי ממנו סובל העובד, יהיו תוצאה של העבודה, אלא די בכך כי הם הרקע לעזיבתו, כלומר, חייב להיות קשר סיבתי בין המצב הבריאותי להתפטרות.

עובד שים לב: על מנת להתפטר בגין עילה זו, עליך להציג מסמכים רפואיים, הקובעים כי בשל המצב הרפואי, העובד לא יכול להמשיך את עבודתו בהמשך העבודה ורק אז ניתן יהיה לדרוש מהמעביד פיצויי פיטורים.
מעסיק שים לב: כאשר באפשרותך לספק תנאי משרה מתאימים לעובד, לאור מצבו הבריאותי, תוכל להציע זאת וייתכן כי הצגת האלטרנטיבה, תפתור אותך מחובת תשלום פיצויים.

 

לסיכום: התפטרות בדין מפוטר משמעותה כי חרף העובדה שהעובד הוא שבחר להתפטר, באופן חד צדדי, אין הוא מאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים מהמעסיק. בין יתר המקרים בהם רשאי העובד להתפטר ולזכאות בפיצויי פיטורים ניתן למנות  פיטורים בשל הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות לרגל טיפול בילד או התפטרות מחמת מצב בריאותי לקוי.
עובד שים לב: התפטרות בדין מפוטר מחייבת עמידה בכללי פרוצדורה ומהות מסוימים ועל כן ישנה חשיבות לקבלת ייעוץ משפטי בטרם ההתפטרות.   
 

"הרעת תנאים מוחשית - סוגי פיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים