הרעת תנאים בהריון

דיני העבודה מקנים לעובדות בהריון הגנה מפני פיטורים. לפיכך מעסיק אשר מעוניין לפטר עובדת בהריון יהא רשאי לעשות זאת רק אם יקבל היתר לכך ממשרד הכלכלה. למרבה הצער, ישנם מעסיקים אשר במקום לכבד את ההגנה אשר ניתנה לעובדות אלו בחוק, מרעים את תנאי העבודה, מתוך תקווה כי העובדת תתפטר. במאמר זה נסביר אודות ההגנה מפני פיטורים, נבחן מהי הרעת תנאים ונסביר אלו כלים מעניק הדין לעובדת, במקרה של הרעת תנאי עבודה של עובדת בהריון. 

הגנה מפני פיטורים

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954, מקנה לעובדות בהריון הגנה מפני פיטורים, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה. על המעסיק לפנות בבקשה מנומקת במסגרתה יסביר מדוע ישנה הצדקה לפיטורי העובדת והצדדים יוזמנו לדיון, טרם תתקבל החלטה. חשוב לציין, כי היקף ההגנה מפני פיטורים בהריון תלוי בוותק של העובדת. כאשר מדובר על עובדת בעלת וותק של פחות מ-6 חודשים, רשאי המעסיק לפטרה ללא קבלת היתר ובלבד שהעילה לפיטורים אינה ההיריון, אלא נימוקים שעניינם טיב כישוריה ותפקודה של העובדת. לעומת זאת, עובדת בעלת וותק של מעל 6 חודשים, מוגנת מפני פיטורים באופן מוחלט ולא ניתן לפטרה, ללא קבלת היתר ואיסור זה תקף, עד 60 יום לאחר חופשת הלידה.

מהי הרעת תנאים?

כל שינוי ממשי לרעה מצד המעסיק, בתנאי העסקתו של עובד, אשר הוא לא הסכים לו, קרי, מדובר בשינוי חד צדדי, ייחשב להרעת תנאים. חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963, מאפשר לעובד להתפטר מעבודתו בגין עילה זו ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים, כאילו פוטר. מצב משפטי זה נקרא התפטרות בדין מפוטר. הרעת תנאים יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות: הפחתת היקף משרה, העברה לתפקיד אחר, התנכלות מעסיק, מעבר של מקום עבודה וכיו"ב.

התנהגות זו מטרתה להביא להתפטרותו של העובד מבלי שהמעסיק ייאלץ לפטרו והדבר נכון במיוחד לגבי הרעת תנאים בהריון, שהרי המעסיק מנוע מלפטר את העובדת. עם זאת, מעסיקים רבים אינם מודעים לכך כי אם יוכל העובד להוכיח כי התפטר בשל הרעת תנאים מוחשית, הרי שהוא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים כאילו פוטר. יתרה מזאת, התנהגות שכזו מצד המעסיק, יכולה במקרים רבים להקים לעובד גם עילה לקבלת פיצויים בגין עוגמת נפש, פגיעה בכבוד וכדומה.

כאמור מעלה, עובדות בהריון מוגנות מפני פיטורים, כאשר לעובדת מתחת לוותק של 6 חודשים, מקנה החוק הגנה חלקית ולעובדת מעל וותק זה, ניתנת הגנה מלאה מפיטורים, ללא סייג. אולם, ישנם מעסיקים אשר מצאו על פניו דרך לעקוף את האיסור הזה באמצעות הרעת תנאים בהריון. המעסיק מרע משמעותית את תנאי העסקתה של העובדת ומקווה כי זו תגרום לה להתפטר מרצונה וכך מחד, היא לא תעבוד אצלו עוד ומאידך, הוא לא עבר על החוק על ידי פיטוריה. אם עובדת בהריון התפטרה עקב הרעת תנאים במקום עבודתה, יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ירושלים לצורך בחינת המקרה. במצב כזה ניתן לפנות למשרד עורך דין אביטן שטיפל במקרים דומים של פיטורי נשים בהריון.  הרעת תנאים בהריון יכולה להיות למשל שינוי בתפקיד או במעמד, קיצוץ בשעות העבודה, יחס מבזה בעבודה, איסור על העובדת לצאת לבדיקות רפואיות ועוד.

אלו כלים נתן החוק בידי עובדת בהריון אשר המעסיק הרע את תנאי עבודתה? ראשית, ככל עובד אחר במצב זה, העובדת תוכל להתפטר ולהיות זכאית לפיצויי פיטורים מלאים. שנית, תוכל להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ולבקש סעד של אכיפה כנגד המעסיק, או תשלום פיצויים בגין הרעת תנאים בהריון. שלישית, ניתן להגיש תלונות נגד המעסיק לממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה.

לסיכום: החוק קובע איסור מוחלט לפטר עובדת בהיריון עקב הריונה. ואולם היקף ההגנה מפני פיטוריה של עובדת בהיריון תלוי ותק, כפי שצוין לעיל. לעיתים מעסיקים סבורים כי מצאו דרך לעקוף את האיסור על ידי הרעת תנאי העבודה של העובדת בזמן ההיריון ובכך לגרום לפיטורים מרצון. עם זאת, התנהלות זו חושפת את המעסיק, בין היתר, לתשלום פיצויי פיטורים, פיצוי בגין עוגמת נפש ואף לתלונה במשרד הכלכלה.    
"עובדת בהריון - הרעת תנאים ופיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים