הגשת תביעה בבית הדין לעבודה

 דיני העבודה מקנים לעובד זכויות רבות, אשר כל מעסיק מחויב לקיימן. כאשר חובות אלו מופרות, רשאי העובד להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ולדרוש במסגרתה כל זכות אשר לא שולמה לו כלל או שלא שולמה באופן מלא. היכן יש להגיש את התביעה ומתי? מה קורה אם העובד ויתר על זכויותיו בחוזה העבודה? והאם יש צורך בעורך דין לשם הגשת התביעה?  על שאלות חשובות אלו, נשיב במאמר שלפניכם.

 

 הגשת תביעה בבית הדין לעבודה

שכרך לא שולם? פוטרת ללא שימוע? דמי הבראה או חופשה לא שולמו כהלכה? כדאי שתפנה לעורך דין לדיני עבודה, אשר יגיש עבורך תביעה כספית כנגד המעסיק. בתי הדין לעבודה דנים בכל סכסוכי העבודה שבין עובד למעביד, כאשר הערכאה הראשונה היא בתי הדין האזוריים לעבודה וערכאת הערעור הנה בית הדין הארצי לעבודה. ישנם 5 בתי דין אזוריים לעבודה והתביעה תוגש לבית הדין האזורי, אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה. לעניין זה חשוב לציין כי הגשת תביעה בבית הדין לעבודה רלוונטית לכל זכויות העובד, בין אם אלו שמקורן בחוק, בין אם בצו הרחבה או הסכם קיבוצי ובין אם מדובר בזכויות שניתנו לעובד במסגרת בהסכם עבודה אישי.

 

 התיישנות  – חשוב לדעת!

עובדים רבים סבורים כי את המגיע להם, יוכלו לדרוש בכל עת, אולם זוהי הנחה שגויה שכן לכל עילה משפטית ישנה תקופת התיישנות, אשר לאחריה לא ניתן יהיה להגיש את התביעה. ההתיישנות המוכרת לרובנו היא ההתיישנות האזרחית הסטנדרטית של 7 שנים מיום שנוצרה עילה, אולם בדיני עבודה, התיישנות זו חלה על שכר עבודה ופיצויי פיטורים בלבד וליתר הזכויות נקבעה תקופת התיישנות קצרה יותר. כך למשל, הגשת תביעה לבית הדין לעבודה, בגין דמי חופשה, מתיישנת לאחר 3 שנים מסיום יחסי עובד- מעביד. אם לעובד לא שולמו דמי הבראה, יוכל להגיש תביעה בעילה זו עד שנתיים ממועד סיום ההעסקה. על כן, אם זכויותיך לא שולמו לך, אל תשתהה ופנה בהקדם לעורך דין לדיני עבודה, על מנת שניתן יהיה להגיש תביעה על מלוא הסכום לו אתה זכאי, ללא הפסד כספי בגין זכויות שונות בשל התיישנותן.

 

 ויתור על זכויות – האם יש דבר כזה?

לא אחת, נמנעים עובדים מהגשת תביעה נגד המעסיק, היות שחתמו על סעיף ויתור זכויות בחוזה העבודה, או לחילופין, חתמו על כתב סילוק בעת סיום יחסי העבודה. ובכן, עובדים שימו לב: דיני העבודה הם קוגנטיים! ופירוש הדבר הוא כי עובד אינו יכול לוותר על זכויותיו. על כן אף אם חתמתם על חוזה עבודה, או כתב וויתור כאמור, לאותם מסמכים/סעיפים אין תוקף משפטי. כלומר, אתם תהיו רשאים להגיש תביעה נגד המעסיק ולדרוש במסגרתה את מלוא זכויותיכם.

 

 פנייה לעורך דין – האם היא הכרחית?

הגשת תביעה משפטית, בכל תחום שהוא, דורשת מטבע הדברים, בקיאות משפטית רחבה וידע מקצועי רב. ראשית, יש לזהות את העילות המשפטיות העומדות לתובע, שנית, נדרשת בקיאות בסדרי הדין הרלוונטיים וכמובן יש להכיר את פסקי הדין השונים אשר עוסקים בסוגיות העומדות על הפרק ומהי ההלכה המחייבת בעניינן. משכך, בעת הגשת תביעה, מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין מקצועי המתמחה בענף המשפטי הרלוונטי.  כך הוא המצב גם באשר לעובד השוקל הגשת תביעה לבית הדין לעבודה. דיני העבודה הוא תחום משפטי מורכב, המצריך לבצע חישובי זכויות מדויקים על מנת לדרוש את מלוא זכויות העובד. על כן, כל עובד המבקש להגיש תביעה נגד מעסיקו, זקוק לעורך דין מנוסה המתמחה בדיני עבודה, אשר יוכל להכין תביעה טובה ומקיפה וכמובן לייצג את העובד בהליך המשפטי כולו, מתחילתו ועד סופו.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים