דמי הבראה

הבראה היא זכות סוציאלית המוקנית לכל עובד, החל משנת עבודתו הראשונה והיא משולמת לעובד בהתאם לוותק ולהיקף המשרה. בדומה לכל הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד, ישנה תקופת התיישנות, אשר לאחריה לא יוכל העובד לדרוש את תשלום הזכות מן המעסיק. עד לעת האחרונה, התיישנות דמי הבראה הייתה שנתיים בלבד, אך כעת הינה עומדת על 7 שנים, בדומה להתיישנות שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

הזכות לדמי הבראה

עובד אשר השלים שנת עבודה, זכאי לתשלום דמי הבראה, בהתאם לוותק שלו ולהיקף המשרה. במקורה, זכות זו, כשמה כן היא, נועדה למימון חופשה בבית הבראה (נופש) עבור העובד אולם שהות בבית נופש איננה תנאי לקבלת התשלום והוא ניתן לכל עובד באשר הוא. 

דמי הבראה, חשוב לציין היא זכות קוגנטית והעובד אינו יכול לוותר עליה. שוויו של דמי הבראה, בשונה מדמי חופשה למשל, אינו נקבע בהתאם לשכרו של העובד, אלא זהו סכום אחיד לכלל העובדים, אשר מתעדכן מעת לעת. נכון לינואר 17, דמי הבראה הנם 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי ו-421 ש"ח במגזר הציבורי.

כמה ימי הבראה זכאי העובד לקבל? הזכאות לדמי הבראה עולה עם הוותק, כדלקמן:

 •  

  שנות ותק של העובד

  מספר ימי הבראה

  שנה ראשונה

  5 ימים

  שנה שנייה ושנה שלישית

  6 ימים

  שנים רביעית עד עשירית

  7 ימים

   

גובה דמי הבראה (במגזר הפרטי):

 • בשנת 2008: 331 ש"ח;
 • בשנת 2009: 340 ש"ח;
 • בשנת 2010: 351 ש"ח;
 • בשנת 2011: 365 ש"ח;
 • בשנת 2012: 371 ש"ח;
 • בשנת 2013: 374 ש"ח;
 • בשנת 2014: 378 ש"ח.

התיישנות דמי הבראה

עד לאחרונה, תקופת ההתיישנות של דמי הבראה עמדה על שנתיים בלבד. פירוש הדבר הוא כי במהלך תקופת העבודה, העובד היה רשאי לדרוש תשלום דמי הבראה עבור 7 שנים, אך בעת סיום יחסי עובד מעביד, יכול היה העובד לדרוש תשלום זה עבור השנתיים האחרונות בלבד, גם כאשר המעסיק לא שילם דמי הבראה במשך כל תקופת ההעסקה. מצב זה הוביל לכך כי עובדים רבים אשר לא היו מודעים לזכאותם לתשלום זה ,לא יכלו לממש את הזכות בעת סיום העבודה והפסידו סכומי כסף משמעותיים.

החל מינואר 17, חל שינוי בצו ההרחבה אשר מכוחו קמה הזכות לדמי הבראה וכעת, התיישנות דמי הבראה הנה 7 שנים. כלומר, עובד אשר סיים את עבודתו, יוכל לתבוע מן המעסיק דמי הבראה שלא שולמו לו ב-7 השנים האחרונות והוא אינו מוגבל לשנתיים בלבד, כפי שהיה עד עתה. לסיוע בתביעות מסוג זה יש ליצור קשר עם עורך דין אשר אביטן המומחה בדיני עבודה תל אביב ו/ או ירושלים.

תשלום דמי הבראה

המעסיק רשאי לשלם לעובד את דמי ההבראה בתשלום שנתי אחד או בתשלומים חודשיים. כמו כן, ישנה אפשרות לתשלום חודשי הכולל בתוכו כבר את דמי ההבראה. מעסיק שים לב: אפשרות זו רלוונטית אך ורק בהסכמה מפורשת של העובד לכך ויש לציין זאת במפורש בחוזה ההעסקה.

 

מספר דגשים לעניין תשלום דמי הבראה

 1. וותק: בחישוב תקופת הזכאות לצורך תשלום דמי הבראה, לא תבוא בחשבון היעדרות אשר לא התקיימו בה יחסי עובד מעביד.
 2. תשלום לעובד שעתי: דמי הבראה מחושבים על פי הוותק כאמור וכן על פי חלקיות המשרה. על כן, כאשר מדובר על עובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יבוצע חישוב פרטני של היקף המשרה ובהתאם לו, ישולמו לעובד דמי ההבראה.
 3. סיום בסמוך לתום שנת עבודה: היה ועובד התפטר או פוטר בסמוך לתום שנת עבודה אחת, כאשר העסקתו בפועל הסתיימה לאחר שנת עבודה, הוא יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה.

לסיכום: הזכאות לדמי הבראה נתונה לעובד אשר השלים שנת עבודה אחת לפחות. דמי הבראה הינה זכות הנתונה לעבוד ואין הוא יכול לוותר עליה. היקף הזכאות לדמי הבראה תלוי בוותק שצבר העובד, כמפורט לעיל. כמו כן, עובד אשר לא שולמו לו דמי הבראה זכאי לתבוע עבור דמי הבראה אשר לא שלומו לו ב-7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה.     

"דמי הבראה - זכויות עובדים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים