בגדי העבודה

במגזרים שונים,  קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הדורשים מהמעסיק לספק בגדי עבודה לעובדיו.

לדוגמא: עובדי אולמות וגני אירועים, עובדי ניקיון ותחזוקה, עובדי קבלן כוח אדם, עובדי שמירה ואבטחה ועובדים מסוימים מעובדי המדינה.

כל עובד שחל עליו תקנות בטיחות, צו הרחבה או הסכם קיבוצי, המעסיק מחויב לספק לו בגדי עבודה.

עובדי מדינה – בעלי מקצועות ותפקידים מסוימים שעובדים בשירות המדינה זכאים לקבל ממקום עבודתם בגדי עבודה.

בחלק מהמקרים, זכאים העובדים לקצבת ביגוד לצורך רכישת ביגוד.

 

עובדי קבלן כוח אדם – כל עובד כוח אדם זכאי לקבל בגדי עבודה בהתאם לצו ההרחבה וכללי הבטיחות .

בסוף עבודתו, במקרה שהעובד אינו מחזיר את בגדי עבודתו, רשאי המעסיק לנקות משכרו האחרון.

 

עובדים באולמות וגני אירועים – המעסיק יספק על חשבונו בכל השנה בגדי עבודה לכל מי שמועסק כמלצר או עובד אחר באולם אירועים.

 

עובדי ניקיון ותחזוקה – מידי שנה  מחויב המעסיק לתת על חשבונו נעלי בטיחות תקינות ככל שיידרש לפי תקנות הבטיחות ובכל עת.

פעם בשנה מחויב המעסיק  לתת לעובדיו שני סטים של בגדי עבודה: חולצה ומכנסי עבודה/סינר עבודה.

אין למעסיק ראות לגבות על הבאת בגדי בעבודה תשלום או פיקדון בעבורם.

 

עובדי שמירה – מעסיק של עובדים בתחום השמירה והאבטחה, מחויב לספק להם על חשבונו בגדי עבודה מדי שנתיים או כאשר הם התבלו – המוקדם שבהם.

לפי לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים סעיפים 3 א-ב, הבגדים אמורים להיות תואמים לתנאי מזג האוויר.

אסור על המעסיק לגבות תשלום כל שהוא עבור זה.

בסוף תקופת העבודה, על העובד להחזיר למעסיק לפחות סט אחד של ביגוד ולתת לעובד מסמך המאשר את החזרתם.

במידה והעובד לא החזיר לפחות סט אחד, אין למעסיק ראשות לגבות על כך תשלום.

 

עובדים ברשתות שיווק מזון – לפי סעיף 6.9 זכאי העובד החל מהשנה הרביעית לעבודתו לקבל תלשום על ביגוד אחת לשנה במועד שהמעסיק יקבע.

צו הרחבה זה חל על כל רשת שיש לה לפחות שתי חנויות שמוכרות מזון, וכן על כל חנות ששטחה 500 מ''ר ומעלה שמוכרת מזון בין היתר.

צו זה חל על כל העובדים בחנויות אלה למעט עובדים המועסקים בחוה אישי בדרגת מנהל סניף ומעלה.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים