אפליה על רקע דתי

אישה מוסלמית דתיה הגישה מועמדות למשרה וזומנה לראיון אליו הגיעה עם כיסוי ראש, בהתאם למנהגי הדת המוסלמית.

לאחר שסירבה להסיר את כיסוי הראש הודיעו לה שמועמדותה נדחית.

בית הדין קבע כי יש לפצות את המועמדת בסך של 40,000 שקלים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פס"ד סע"ש 23-01-17 ד"ר מריה מחאמיד נ' ניו שן קליניק בע"מ [ניתן ביום 8/9/19]

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים