איסור לשון הרע ביחסי עבודה

בכל תחומי החיים ישנם חילוקי  דעות, חיכוכים, ולעיתים אף עימותים בין צדדים. כך גם ביחסי עבודה. לעיתים קורה כי במהלך שיח בין עובד למעסיק פוקעת סבלנותו של אחד הצדדים ואלו מחליפים ביניהם מילים נוקבות העלולות לעלות כדי לשון רע. 
  
 תביעות לשון הרע בסמכות בית הדין לעבודה

בשנת 2009 תוקן סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט- 1969 באופן שסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה הורחבה ועתה היא כוללת גם דיון בעוולות אזרחיות בין עובד למעביד.

 אם כך מהו לשון הרע?

"לשון הרע" הוא כל דבר שפרסומו (לרבות בכתב, בעל-פה, בציור, בתנועה או בצליל) עלול להשפיל אדם (או תאגיד), לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג, או לפגוע בהכנסתו.

החוק קובע שפרסום לשון הרע הוא גם עוולה אזרחית שהעובר עליה יחויב לפצות את הנפגע בסכומים ניכרים, וביניהם פיצוי כללי, ללא הוכחת נזק, בסכום של כ-60,000 ש"ח, וגם עבירה פלילית, שהעובר עליה צפוי הן לקנסות ניכרים והן, במקרים חריגים, למאסר של עד שנה.

ביצוע לשון הרע כלפי אדם יכול להיעשות גם אם שמו לא פורסם. די בכך שהפרסום עלול להתפרש ככזה המתייחס אליו. לכן, כדי שתתבצע עוולה של לשון הרע, לא די בדברי גנאי, אלא יש הכרח שאלה יפורסמו. לפיכך דברי ביקורת חריפים כלפי עובד לא ייחשבו כהוצאת לשון הרע, אם לא פורסמו בידי המעסיק.

 

 באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? 

עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב.

מטבע הדברים במקומות עבודה נוצרים חילוקי דעות, ישנם ניגוד אינטרסים ולעתים העובדים והמעסיקים מאבדים את סבלנותם ומטיחים האחד בשני עלבונות ודברים פוגעניים. כאשר מדובר בעניינים אישיים ופרטיים שאינם קשורים לביקורת מקצועית, ייתכן וייחשבו כלשון הרע. 

על מנת לדעת האם אמירה כלשהי נחשבת ללשון הרע או לא, חשוב להעביר את המקרה לטיפול אצל עורך דין לדיני עבודה- תל אביב. במצב כזה עורך דין אביטן יוכל לבחון את המקרה ולהכריע על פי חוק איסור לשון הרע ומקרים דומים שטיפל בהם.

 האם מותר למעסיק לשעבר למסור מידע שלילי על עובד למעסיק פוטנציאלי?

 חוות דעת שלילית שתועבר ממעסיק אחד למעסיק אחר, גם אם תיפגע בסיכוייו של עובד להתקבל לעבודה, לא בהכרח תיחשב לפגיעה בשמו הטוב של העובד ולא תהוו לשון הרע, וזאת אם מדובר במידע נכון ורלוונטי עבור המעסיק אליו הועבר המידע.לסיכום יש להדגיש כי בטרם מעסיק מבקר את העובד, עליו לבחון איך לומר וכיצד לומר את דבריו בטרם הוא מחליט לפעול. מעסיק אשר התבטא בצורה קשה ומשפילה כלפי עובד יהיה חשוף, בין היתר, לתביעת פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 60,000 ש"ח. 
משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים