משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

תמרורי אזהרה למעסיק

  • לתת סביבה בטוחה לעובד, ציוד בטוח וכללי הוראות בטיחות.
  • לדאוג להנפיק תלושי שכר מתאימים לתשלום בפועל ומפורטים לפי כל הנדרש בדין.
  • להחתים את העובד על הטפסים הנלויים לכאן.
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה