משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שכר לשעות לילה של מדריכים

פעמים רבות נדרשים מדריכים להישאר בלילה לשמור על חניכיהם, ללון עימם ואף לעמוד לרשותם לצורך מתן מענה לפניותיהם השונות במהלך הלילה. האם, במסגרת הפעילות הלילית, זכאים המדריכים לשכר עבודה רגיל?

 בדב"ע שן/84-3 מדינת ישראל רון, פד"ע כב'  433 (להלן: "עניין רון"), קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי שעות הלילה, בהן שהו מדריכים בפנימייה לאחר שעות הפעילות הרגילות של החניכים, ובהן לא היו מוטלים על המדריכים משימות, למעט טיפול באירועים חריגים, לא היוו שעות עבודה. יחד עם זאת נקבע כי בשעות אלו "הם מבצעים פעולות שונות בעיקר בשעות 22:00 עד 24:00 ועבורן הם ראויים לפיצוי". 

 בפסק דין זה, לא נקבע גובה פיצוי באופן מפורש. במקרה הספציפי הזה קבע בית הדין לתת פיצוי בשיעור של 4 שעות עבודה רגילות ללילה. אך אין בו המלצה או כהנחיה כללית מהו הפיצוי הראוי עבור שעות כוננות לילה של מדריכים, וכך אף אין בפסיקה מאוחרת יותר.


 לאור המצב המעורפל ב"שעות לילה" בו בפועל שוהים העובדים במקום העבודה, אך ללא משימות רגילות של העבודתה, ודרישה לטיפול במקרים חריגים בלבד, קיימות פסיקות שונות.

 בעע 305/05 מאיר אשר החברה להגנת הטבע (לא פורסם [פורסם בנבו] – ניתן ביום 1.2.07) נפסק שעובדי אחזקה בבית ספר שדה, שהועסקו בתורנויות במהלכן נדרשו לשהות בבית הספר ולבצע מטלות שונות וכן ללון בו, היו שעות עבודה לעניין חוק שעות עבודה ומנוחה. עם זאת, כבר נתנה תשומת הלב לעובדה לפיה במקרה זה, המערערים לא תבעו גמול בעד עבודה בשעות נוספות בגין השעות החל משעה 24:00 ואילך, בהן נהגו לישון.

על פסק הדין בעניין החברה להגנת הטבע הוגשה עתירה לבג"צ שנדחתה (בג"צ 3291/07 החברה להגנת הטבע בית הדין הארצי לעבודה  - לא פורסם [פורסם בנבו]– ניתן ביום 16.5.07), תוך שבית המשפט העליון קובע כי פסק הדין בעניין החברה להגנת הטבע אינו גורע מן ההלכות שנפסקו בעניין רון, לפיו אין לסווג כשעות עבודה שעות בהן עובדי שמירה או עובדי חינוך ישנים במקום העבודה.

 גם בעע 157/03 יולנדה גלוטן -  לאה יעקב (לא פורסם [פורסם בנבו] – ניתן ביום 1.1.07) נקבע כי שעות שינה של עובדת סיעודית, שתפקידה היה להשגיח על קשיש, אינן מהוות שעות עבודה (ראו סעיף 24 לפסק דינו של כב' השופט רבינוביץ'). עם זאת, קיימות אמירות בפסיקה לפיהן ייתכנו נסיבות בהן יש לסווג שעות בהן עובד ישן כ"שעות עבודה".

לסיכום מהאמור עולה כי כל מקרה נבחן בבתי הדין לגופו, לגבי כל מקום עבודה ודרישות התפקיד. במסגרת זו ייבחן עד כמה באמת מדובר בשעות בהם העובדים ישנו, או בשעות שבהם נדרש מהעובדים לבצע פעילות בפועל בשעות שיועדו לשינה. לכן, במקרה כזה כדאי להיוועץ עם עורך דין העוסק בדיני עבודה ירושלים, במטרה לבחון את המקרה לגופו. עורך דין אשר אביטן טיפל בתיקים דומים בנושא שכר עבודה שבוצעה בשעות הלילה
"שעות לילה - שכר מלא?"


משרד עו"ד אשר אביטן

 

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים